Ideapankki – innostu, ideoi ja onnistu

Ideapankki on tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja edistämiseen tarkoitettu palvelu. Ideapankki toimii asiakasohjautuvuuden välineenä uusia avauksia koskevassa päätöksenteossa ja priorisoinnissa. Alunperin yhteistyössä korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa toteutettu Ideapankki on avattu kaikkien teemoista kiinnostuneiden toimioiden yhteistyön ja tiedonjaon välineeksi.

Ideapankin avulla jaetaan tietoa korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kesken, sekä pyritään löytämään oikeat tahot kehitysideoiden esiselvityksille ja jatkotoimille. Ideapankin avoimuuden ja osallistamisen kautta CSC:llä, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus tehdä useamman toimijan näkökulmasta parempia ja myös kokonaiskustannuksiltaan tehokkaampia ratkaisuja, kun käytettävissä on yhteistä tietoa asiakkaiden ja omistajien tarpeista ja mahdollisuuksista.

Ideapankissa kaikki voivat esittää, kommentoida ja seurata ideoita, ja jaetut kehitysideat ovat avoimesti kaikkien tarkasteltavissa

Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi.

Lisää Ideapankista »

Jaa kehitysideasi

Ideapankissa pystyt lisäämään uusia ideoita ja seuraamaan sekä kommentoimaan jätettyjä ideoita.
 

Tutustu ohjeisiin »