Ideapankki – innostu, ideoi ja onnistu

Ideapankki on tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja kehityskulkujen edistämiseen tarkoitettu palvelu. Palvelu tarjoaa läpinäkyvyyttä: mahdollisuuden kertoa, seurata ja oivaltaa sekä käyttää tietoa hyväksi omassa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Läpinäkyvyyden avulla Ideapankki toimii asiakasohjautuvuuden välineenä, kun eri toimijat tekevät uusia avauksia koskevia päätöksiä ja priorisointeja.

Alunperin yhteistyössä korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa toteutettu Ideapankki on avattu kaikkien teemoista kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyön ja tiedonjaon välineeksi.

Tutustu Ideapankkiin ilman kirjautumista

Ideapankin avulla jaetaan tietoa korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kesken, sekä pyritään löytämään oikeat tahot kehitysideoiden esiselvityksille ja jatkotoimille. Ideapankin avoimuuden ja osallistamisen kautta CSC:llä, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus tehdä useamman toimijan näkökulmasta parempia ja myös kokonaiskustannuksiltaan tehokkaampia ratkaisuja, kun käytettävissä on yhteistä tietoa asiakkaiden ja omistajien tarpeista ja mahdollisuuksista.

Ideapankissa kaikki voivat esittää, kommentoida ja seurata ideoita, ja jaetut kehitysideat ovat avoimesti kaikkien tarkasteltavissa

Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kuka tahansa voi esittää uuden kehitysidean tai kertoa organisaationsa tai yhteistyörakenteensa käynnissä olevasta kehityskulusta.

Lisää Ideapankista »

Jaa kehitysideasi

Ideapankissa pystyt lisäämään uusia ideoita, kertomaan kehityskulusta ja seuraamaan sekä kommentoimaan.

Tutustu ohjeisiin »