Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus tukee ja kehittää tutkimusdatanhallinnan taitoja ja osaamista. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja FAIR-periaatteiden noudattamista, antaa edellytykset riittävälle osaamiselle ja parhaille käytännöille tutkimusdatan hallintaan, uudelleenkäyttöön, jakamiseen ja analysointiin.

Tutkimuksen laadun ja toistettavuuden parantamiseksi Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus:

• koordinoi, kehittää ja tarjoaa datanhallinnan koulutusta
• tarjoaa konsultointia ja tukea organisaatioille, datanhallinnan asiantuntijoille ja tutkijoille
• toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kansallisissa projekteissa
• kerää palautetta CSC: n datapalveluista, palautetta käytetään hyödyksi palvelujen kehittämisessä

Datanhallintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä sähköpostitse servicedesk@csc.fi aihetunnisteena ”datanhallinta”.

CSC - Datatukiverkosto

CSC - Datatukiverkosto on osa Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskusta. Sen tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden datanhallinnan asiantuntijoiden välillä Suomessa.

Kaikki, jotka tunnistavat olevansa datatukihenkilöstöä, IT-asiantuntijoita tai vastaavia sekä affilitoituneet johonkin suomalaiseen korkeakouluun tai tutkimusorganisaatioon ja kiinnostuneita datanhallintaan liittyvistä uutisista ja koulutusmahdollisuuksista ovat lämpimästi tervetulleita verkostoon!

Datatukiverkosto pyrkii avaamaan keskusteluyhteyden ja mahdollisuuden vertaistukeen asiantuntijoiden välillä. CSC välittää verkostolle uutisia ja tietoa datanhallintaan ja palvelukehitykseen liittyen sekä tietoa tulevista koulutustilaisuuksista. Lisäksi verkostolla on virtuaaliset datakahvit kerran kuukaudessa. Verkostolla on käytössä myös keskustelufoorumi (data-chat), joka mahdollistaa nopean viestinnän, tiedonvaihdon ja epävirallisen keskustelun. Lisäksi tarjoamme datanhallintaan liittyvää koulutusmateriaalia, jota jokainen voi käyttää omissa koulutustilaisuuksissaan