Yhteistyökumppanit

Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI

FCAI eli Suomen tekoälykeskus on osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen huippututkijoita sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän ongelmia niin olemassa olevan tekoälyosaamisen kuin kokonaan uusien tekoälymenetelmien avulla.

FCAI on yksi Suomen Akatemian nimeämistä lippulaivoista ja keskeinen toimija Suomen tekoälyohjelman toteuttamisessa: teollisuuden, terveydenhuollon ja työelämän uudistamisessa sekä tutkimukseen perustuvien innovaatioiden käyttöönotossa.

Lue lisää Suomen tekoälykeskuksen verkkosivuilta

 

Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa yrityksille mm. innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita.

Business Finland auttaa asiakasyrityksiä kasvamaan ja menestymään globaalisti, kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja sekä uudistamaan rohkeasti liiketoimintaansa. Business Finlandin tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyötä, jotta uudet avaukset kehittyvät kansainvälisiksi liiketoimintaekosysteemiksi. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman vetovoimaisin ja kilpailukykyisin innovaatioympäristö sekä houkuttelevin investointi- ja matkailukohde.

Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta

 

Dimecc

DIMECC on avoin yhteistyöalusta, joka mahdollistaa yritysten teknologisen ja kaupallisen uudistumisen ja kasvun. DIMECC mahdollistaa yhteistoiminnallisen innovaation, jota tarvitaan uuden liiketoiminnan luomisen riskien, hyödyn ja kustannusten jakamiseen. Yrityksessä asiakkaat luovat uusia menetelmiä ja työkaluja tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen ja palvelujen avulla moninkertaistavat käytössään olevat resurssit ja osaamisen.

DIMECC on tuotanto- ja teknologiayritysten sekä tutkimusorganisaatioiden omistama. Se perustettiin vuonna 2008 auttamaan yrityksiä strategisessa tutkimuksessa ja uusien teknologioiden kehittämisessä. Vuodesta 2016 lähtien digitalisaation edistäminen ja hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan luominen ovat olleet keskeisessä roolissa.

Lue lisää Dimeccin verkkosivuilta

 

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia ry

TIVIA on valtakunnallinen, riippumaton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, jolla on tutkimus-, koulutus- sekä tiedotustoimintaa.

TIVIA:n tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista IT-alan osaamista ja tarjota jäsenilleen mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen, palveluidensa esittelyyn, laaja-alaiseen vuorovaikutukseen huippuosaajien kanssa sekä mahdollistaa  kansainväliset kontaktit. TIVIA edustaa Suomea tietotekniikka-alan kansainvälisissä järjestöissä IFIP:ssä (International Federation for Information Processing]) ja CEPIS:ssä (The Council of European Professional Informatics Societies).

Lue lisää Tivian verkkosivuilta

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Pekka Uusitalo

Johtaja, kumppanuudet
puh. +358 50 042 7720
pekka.uusitalo@csc.fi

Dan Still

Kumppanuuspäällikkö
puh. +358 50 381 9037
dan.still@csc.fi

Juhani Huttunen

Asiakasratkaisupäällikkö
puh. +358 40 581 1138
juhani.huttunen@csc.fi