Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan, toimialan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi – kuka tahansa voi esittää uuden kehitysidean tai kertoa organisaationsa tai yhteistyörakenteensa käynnissä olevasta kehityskulusta ja sen tilanteesta. Jaetut ideat ja kehityskulut ovat kaikkien seurattavissa ja kommentoitavissa.

Tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan Digihuoneessa katsahdetaan nosteisiin tulevista muutoksista, trendeistä ja linjauksista koulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalta (ka.csc.fi) sekä kehitystarpeita ja -toimintaa avaavasta Ideapankista. Digihuone antaa mahdollisuuden tuoda näkyväksi uusia avauksia, joille ei välttämättä ole vielä vakiintunutta foorumia ja yhdessä etsiä tapoja niiden edistämiseen.

Ideapankki on ollut käytössä keväästä 2018 alkaen. 2018-2020 CSC toimi korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa Ideatoimikuntana, kokoontuen säännöllisesti reitittääkseen kehitysideoita oikeille toimijoille. Nykyisin Ideapankki on avattu kaikkien teemoista kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyön ja tiedonjaon välineeksi.

Lisätietoja osoitteesta ideapankki@csc.fi