CSC – Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning

 

CSC är ett finländskt center för IT-expertis som erbjuder experttjänster inom IT på internationellt hög nivå för forskning, utbildning, kultur, offentlig förvaltning och företag för att främja deras framgång och deras allmännyttiga insats.

CSC är ett bolag som sköter statliga specialuppgifter och som inte drivs i vinstsyfte. CSC ägs av finska staten (70 %) och högskolorna i Finland (30 %).

Våra huvudsakliga kunder är undervisnings- och kulturministeriet och organisationer inom dess verksamhetsområde, högskolor och forskningsorganisationer samt den offentliga förvaltningen. CSC:s kontor finns på Kägeludden i Esbo och Renforsin Ranta i Kajana.

CSC:s företagsnummer togs i bruk 1985. Sin nuvarande form fick det i samband med att CSC blev ett aktiebolag år 1993. Namnet CSC kommer från vårt dåvarande namn "Centre for Scientific Computing."