VIRTA-opintotietopalvelu

Koulutuksen ja palvelujen digitalisoituessa opintoihin liittyvien tietojen tarvitsijoiden määrä sekä eri toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalista tietoa kasvavat. VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa yhteen korkeakoulujen tiedot ja välittää ne luotettavasti, tehokkaasti ja yhteismitallisesti eri toimijoiden ja palvelujen käytettäväksi.

Keskitetysti ja yhteismitallisesti saatavilla olevat tiedot vähentävät tiedon toimittajien ja käyttäjien työmäärää. VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot suomalaisten korkeakoulujen opiskeluoikeuksista, tutkinnoista, opintosuorituksista ja niiden arvioinneista, lukukausi-ilmoittautumisista sekä kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista.

Ajantasainen ja yhteismitallinen tieto mahdollistaa käytettävyyden. Korkeakoulut, viranomaiset ja opiskelijat hyödyntävät tietoja muun muassa valtakunnallisessa yhteishaussa, opiskelijoiden palautekyselyissä, viranomaistiedonkeruissa sekä tiedolla johtamisena tukena.

Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa CSC opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana. Virta-opintotietopalvelu on integroitu muun muassa OILIin, EMREXiin, KOSKI-palvelukokonaisuuteen, Opintopolku.fi:hin ja Arvoon. Sitä hyödynnetään muun muassa OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruissa sekä  Valviran, YTHS:n ja Kelan palveluissa.