Digitaalisuudella parempaa arkea

Digitaaliset palvelut sujuvoittavat asiointia ja mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman palveluiden käytön. Julkiset palvelut on myös tuotettava yhdenvertaisesti, jokaisen kansalaisen ehdoilla.

CSC auttaa asiakkaitaan viemään Suomea digitaalisten palvelujen edelläkävijäksi varmistamalla asiakkaidemme digitaalisten palveluympäristöjen ja tiedolla johtamisen kehitystä. Jatkuvan oppimisen palvelut tukevat koulutuksen digitalisaatiota ja korkeakoulujen digivision tavoitteita.

Vuonna 2020 CSC tuki korkeakoulujen digitalisaatiokehitystä kehittämällä ristiinopiskelupalvelua ja modernien opintohallinnon järjestelmien käyttöönottoa. CSC valittiin korkeakoulujen Digivisio 2030 hanketoimistoksi ja Avointen oppimateriaalien kirjasto, Kuntatalouden tietopalvelu sekä Ristiinopiskelupalvelu valmistuivat aikataulussa ja avattiin tuotantokäyttöön.

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne näkyi CSC:lle asiakkaiden digitaalisten palveluiden kysynnän voimakkaana lisääntymisenä ja koko vuoden jatkuneena käyttäjämäärien kasvuna sekä asiakkaiden nopeasti virtualisoimien palveluprosessien tukemisena.

Nopeaa reagointia pandemiatilanteessa asiakkaiden tueksi

Covid-19-pandemian vuoksi digitaalisten palveluiden tarve asiakkaidemme toiminnassa kasvoi räjähdysmäisesti. CSC vastasi tarpeeseen yhdessä kumppaneidensa kanssa.

CSC tuki korkeakoulujen opiskelijavalintaprosessia toimittamalla infrastruktuuripalveluja ja tukemalla prosessien suunnittelua ja järjestämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yli 115 000 hakijaa suoritti pääsykokeet CSC:n tukemin ratkaisuin.

Etätyön, -opetuksen ja -oppimisen palveluiden käyttö moninkertaistui, ja niitä kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

Funet-palveluja laajennettiin nopealla aikataululla moninkertaiseksi korkeakoulujen verkko-opetuksen tueksi. Funet Miitti (Zoom) -palvelun kokouksissa käytetty aika kasvoi syksyyn mennessä yli 65-kertaiseksi. Funetin videotallennepalveluiden (Funet Etuubi, Funet Video) tarve nousi voimakkaasti syksyllä (+400 %).
 

Funet Miitti (Zoom) -verkkokokouspalvelun kokousminuuttien lukumäärä vuonna 2020

Funet Miitti (Zoom) -verkkokokouspalvelun kokousminuuttien lukumäärä vuonna 2020 PDF

Myös sähköistä tenttiprosessia tukevan EXAM-järjestelmän käyttö kasvoi ja sitä kehitettiin Covid-19-poikkeusolojen asettamiin tarpeisiin.

Tunnistusratkaisuja kehitettiin edelleen ja palveluntarjoajia tuettiin ratkaisujen käyttöönotossa perus- ja toisen asteen sekä korkeakouluopetuksen sujuvan etäopetuksen mahdollistamiseksi.

Perus- ja toisen asteen opetuksen siirtyminen etäopetukseen näkyi myös MPASSid -käytössä. Vuonna 2020 kirjautumisten määrä kasvoi 5,7 miljoonaan kirjautumiseen (+400%).

Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän kirjautumiset kasvoivat puolestaan vuonna 2020 noin 56,3 miljoonaan (+30%).

Haka-palveluihin kirjautuminen vuosina 2014-2020

Haka-palveluihin kirjautuminen vuosina 2014-2020 PDF

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien transitio eteni

CSC tuki korkeakoulujen yhteisten kirjastojärjestelmien uudistusta ja Kansalliskirjastoa valtakunnallisten yhteentoimivuutta edistävien tehtävien sekä Finna-palvelun uusien toiminnallisuuksien osalta, jotka mahdollistavat tutkijoille pääsyn suojattuihin aineistotietoihin (Finna Tutkijasali) ja avoimiin oppimateriaaleihin (Finna AOE). Yli 20 vuotta kestäneen asiakasyhteistyön järjestelmämuutokset etenivät sovitusti.

Avointen oppimateriaalien kirjasto avautui

Avointen oppimateriaalien kirjasto (AOE) julkaistiin aikataulussaan 9.3.2020. Avointen oppimateriaalien kirjasto kokoaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelun tarjoaa Opetushallitus ja CSC tuottaa palvelun infrastruktuurin ja ylläpidon.

Vuoden 2020 lopussa Avointen oppimateriaalien kirjaston kautta oli saatavilla yli 900 oppimateriaalia.

Yhteistyö DIVA-hankkeessa täydentyi arkkitehtuuri-ja määrittelytyöllä

CSC jatkoi Valtiovarainministeriön (VM) kanssa valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa (DIVA). Kehittämisen kohteena on toiminta, jonka volyymi on 4 Mrd. euroa vuodessa. CSC toimitti hankkeelle tietoarkkitehtuurikonsultointia ja järjestelmäpalvelujen määrittely- ja suunnittelutyötä, mikä vahvistaa entisestään pitkäjänteistä, vuodesta 2017 alkanutta yhteistyötä.

Etsivä-tietojärjestelmän rakentaminen alkoi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI) solmi sopimuksen CSC:n kanssa etsivän nuorisotyön Etsivä-tietojärjestelmän rakentamisesta. Järjestelmä palvelee viranomaisia (opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, puolustusvoimat, siviilipalvelukeskus, Kela) sekä nuoria ja heidän huoltajiaan. CSC laati järjestelmän määrittelyn ja tiekartan ja aloitti toteutuksen, joka valmistuu kesäkuussa 2021.

Tutkihallintoa.fi valmistui etuajassa

Valtionhallinnolle tuotettu Kuntatalouden tiedonkeruun kehityshanke valmistui 2020 lopussa etuajassa ja alle budjettiarvion. Tiedonkeruut toimivat hyvin ja tulokset ovat nähtävissä tutkihallintoa.fi -palvelussa. CSC jatkaa yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa.

Korkeakoulujen digivision hanketoimisto käynnistyi

Korkeakoulujen digivision 2030 hanketoimiston vetäjäksi valittiin CSC, hanketoimiston toiminta käynnistyi ja ensimmäisen rekrytoinnit toteutettiin onnistuneesti. Hanketoimiston kanssa aloitettiin identiteetinhallinnan pilottien suunnittelu, jossa tavoitteena on hyödyntää CSC:n Haka-luottamusverkoston operoinnissa syntynyttä osaamista.

Korkeakoulujen digivision 2030 hanketoimiston vetäjäksi valittiin CSC.

Korkeakoulujen digitalisaatiokehitystä tuettiin ristiinopiskelupalvelulla ja tietojärjestelmillä

Korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelua kehitettiin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa vuonna 2021 tapahtuvaa käyttöönottoa varten.  Hanke (2017-2020) eteni aikataulussaan. Ristiinopiskelupalvelu on palveluväylä, joka tarjoaa vakioidun tavan korkeakouluille siirtää opiskelutarjontaan, ilmoittautumisiin ja suorituksiin liittyviä tietoja muiden korkeakoulujen kanssa.

CSC jatkoi joustavien oppimispolkujen mahdollistavan Peppi-järjestelmän kehitystä yhteistyössä Peppi-konsortioon kuuluvien korkeakoulujen kanssa. CSC tuki Peppi-palvelujen käyttöönottoa neljässä yliopistossa ja yhdessä ammattikorkeakoulussa. Saatu asiakaspalaute tuesta oli erinomaista.  CSC myös tuki korkeakouluja toimenpiteissä, jotka mahdollistavat hallitun siirtymän vuoden 2021 aikana Oodi-järjestelmästä Peppi-palvelukokonaisuuden käyttäjiksi (6 yliopistoa) tai Sisu-järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiksi (3 yliopistoa).

Tekoäly dokumenttiarkistoinnin avuksi

High-Performance Digitisation hankkeessa CSC kehitti yhdessä Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston kanssa tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja dokumenttiarkistojen lajitteluun ja kuvailuun. Kehitetyt tekoälymenetelmät ja tietojärjestelmät mahdollistavat suurten paperiarkistojen muuttamisen kuvailluksi digitaaliseksi hakemistoksi. Erityinen paino työssä oli paremmin suomen kieltä käsittelevän tekoälyn menetelmien kehittämisessä ja vertailussa supertietokoneita hyödyntäen.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle