Vastuu henkilöstöstä

Vahva ja monipuolinen asiantuntijuus ovat CSC:n liiketoiminnan ja sen tuottamien palveluiden perusta. Henkilöstön osaaminen ja ratkaisukeskeinen toiminta ovat yrityksen menestymisen avaintekijöitä.

Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi ja avainluvut

Vuonna 2021 CSC toimi Covid-19-pandemiasta johtuen edelleen poikkeusolojen keskellä. Etätyö, etäopetus ja -oppiminen olivat osa arkea sekä yhtiön asiakkailla että henkilöstöllä. Henkilöstön palautteen perusteella CSC on onnistunut hyvin pandemiatilanteen hallinnassa ja viestinnässä. Pandemian vaikutukset liiketoiminnalle ovat pysyneet pieninä.

Asiantuntijatehtävissä erityisesti henkinen työkyky on keskeisessä asemassa henkilöstön työssä jaksamisen ja työmotivaation kannalta. CSC:llä työhyvinvointi huomioitiin monin eri tavoin, esimerkiksi laajemmilla joustoilla työajan suhteen, lainaamalla kalusteita kotiin, tarjoamalla sähköistä taukoliikuntaa sekä toteuttamalla Zoomin kautta koko henkilöstön yhteisöllisiä tilaisuuksia. Tämän lisäksi CSC tarjoaa työntekijöilleen laajat työterveyshuollon palvelut, jotka sisältävät Covid-19-testauksen ja -rokotukset sekä terveysturvavakuutuksen. Poikkeustilanteesta johtuen monipuolisesti tuettuja liikunta-, virkistys- ja harrastemahdollisuuksia ei ollut juurikaan mahdollista toteuttaa vuoden aikana.

CSC saavutti toistamiseen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen henkilöstötutkimustamme toteuttavalta tutkimusyhtiö Eezy Flow:lta, joka viestii henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta. Tutkimuksen vastausprosessi oli erinomainen, jopa yli 86 %. CSC on kyennyt pitämään yllä ja jopa hieman parantamaan henkilöstön tyytyväisyyttä huolimatta kahdesta koronapandemian vuodesta. Henkilöstömäärä on kasvanut vahvasti myös pandemian aikana, joten CSC on onnistunut myös uudet työntekijät tervetulleiksi poikkeusoloissa ja etäyhteyksin. Tämä on osoitus hyvästä lähiesimiestyöstä ja vahvasta organisaatiokulttuurista, jotka molemmat nousivat esiin myös tutkimuksen tuloksissa.

Innostavimmat työpaikat logo           Vuoden 2021 lopussa CSC:llä työskenteli 511 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 94 % henkilöstöstä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 5,4 %, mikä on toimialan huomioon ottaen erittäin hyvällä tasolla. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli noin 7,4 vuotta, ja sukupuolijakauma oli 32 % naisia ja 68 % miehiä.

Olen erityisen tyytyväinen, että meidän tuloksissamme esimerkiksi työnantajakuva, johtamis- ja toimintakulttuuri sekä esimiestoiminta asettuvat selvästi suomalaisen asiantuntijoiden vertailutason yläpuolelle, iloitsee CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Henkilöstö 2021

 

Code of Conduct ja tasa-arvo

CSC:n toimintaohje (Code of Conduct), eli Tapamme toimia, kuvaa kattavasti henkilöstön oikeuksiin liittyvät periaatteet, joita noudatetaan yrityksen kaikissa toiminnoissa. Toimintaohjetta täydentää sisäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka sisältö katselmoidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen

Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään CSC:llä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana ja niissä arvioidaan edellisen kauden saavutukset ja asetetaan alkavan kauden tavoitteet. Työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet linjataan suhteessa yksikön ja yhtiön tavoitteisiin. Osaamisen kehittämisen suunnittelua tehdään henkilökohtaisen kehityssuunnitelman puitteissa elo-syyskuussa ja sen toteutumaa seurataan aktiivisesti työntekijöiden ja heidän esihenkilöiden toimesta.

Henkilöstölle jaettiin vuonna 2021 tulospalkkioita, joiden suuruus oli maksimissaan noin 4,7 % vuosipalkasta. Hallitus päättää vuosittain tulospalkkioiden myöntämisestä ja perusteista sekä valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan tulospalkkioiden jakamisen henkilöstölle.

CSC haluaa olla houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, joka innostaa henkilöstöään yltämään hyviin suorituksiin. CSC kannustaa henkilöstöä myös elinikäiseen oppimiseen ja tukee jatko-opintoja opintovapaiden muodossa. Henkilöstö osallistui viime vuoden aikana erilaisiin ammattitaitoa kehittäviin koulutuskokonaisuuksiin, jonka lisäksi henkilöstöä kannustettiin jatkuvaan työssä tapahtuvaan oppimiseen sekä tiedon jakamiseen.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle