CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Aineistoklinikka 2015

Aineistoklinikka
Date: 17.11.2015 10:00 - 20.11.2015 16:00
Location details: The event is organised at the CSC Training Facilities located in the premises of CSC at Keilaranta 14, Espoo, Finland. The best way to reach us is by public transportation; more detailed travel tips) are available.
Language: finnish-language
lecturers: Mietta Lennes
Aleksi Sahala
Price:
  • free-price-finnish-academics.
  • free-price-others.

Kurssin tavoitteena on suunnitella oman kieliaineiston käsittelyä ja hallintaa sekä ymmärtää teksti- tai puheaineiston annotoinnissa tarvittavia työvaiheita. Lisäksi opitaan käyttämään joitakin kieliaineiston käsittelyyn liittyviä työkaluja ja sovelletaan niitä omaan aineistoon, mihin kurssin osallistujille on määräaikoina tarjolla henkilökohtaista ohjausta. Kurssin on tarkoitus samalla tukea esimerkiksi opinnäytetyön tekemistä.

Kurssi soveltuu kieliaineistojen kanssa työskenteleville humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijoille ja tutkijoille. Osallistujalla tulisi olla tiedossa jokin kieliaineisto, jonka hän aikoo kerätä tai jota hän aikoo käsitellä aineistoklinikan aikana.

Program

Aineistoklinikka-kurssi muodostuu kolmesta osasta:

  1. Intensiivijakso 16.-19.11.2015 CSC:n tiloissa Espoon Keilaniemessä (os. Keilaranta 14). Intensiivijaksolla tutustutaan yleisesti Kielipankin palveluihin, kieliaineiston hallinnan periaatteisiin sekä teksti- ja puheaineistojen annotointi- ja analyysimenetelmiin erilaisilla työkaluilla (erityisesti NooJPraat ja ELAN). Annotaatiolla tarkoitetaan teksti- tai puhenäytteiden osiin kohdistettuja merkkauksia tai kuvauksia, joita voidaan hyödyntää korpushakujen tekemisessä ja aineiston tutkimisessa. Aloitusjakson päätteeksi kirjoitetaan tiivis aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelmista keskustellaan ja saadaan palautetta verkossa. Tarkemmat tiedot intensiivijakson ohjelmasta päivitetään myöhemmin tälle sivulle.
  2. Hyväksyttävän aineistonhallintasuunnitelman palautettuaan voi osallistua klinikkajaksolle. Sen aikana kukin itsenäisesti valmistelee ja työstää omaa kieliaineistoaan suunnitelman pohjalta. Osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa aineistonsa käsittelyyn ja hallintaan tiettyinä aikoina. Klinikkajakso sopii hyvin suoritettavaksi esimerkiksi kieliaineiston keräämisen, annotointityön ja/tai alustavan analyysin aikana.
  3. Keväällä 2016 pidetään kurssin loppuseminaari, jossa esitellään oman aineiston käsittelyn edistymistä ja tuloksia. Loppuseminaarin ajankohdasta sovitaan myöhemmin osallistujien kanssa.