CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö -kevätseminaari

Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö – Miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030?
Date: 21.05.2019 9:00 - 22.05.2019 17:00
Location: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus
Location details: Tilaisuus pidetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa, Myllypuron kampuksella.
Language: finnish-language
Price:
  • free-price-finnish-academics.
  • free-price-others.
registration-closed

Tervetuloa Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö -kevätseminaariin kuulemaan ja yhdessä keskustelemaan, miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030. Seminaarin järjestävät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki), Synergiaryhmä sekä CSC.

Tilaisuus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella 21.-22.5.2019.

Seminaarin tavoitteena on edistää Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030. Kevätseminaarin läpileikkaavina teemoina ovat yhteentoimivuus ja yhteinen viitearkkitehtuurityö ja sen sisällöt nousevat uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelmasta. Kehitystyötä tukevat myös useiden kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden toimet. Hankkeiden työn edetessä huomio keskittyy niiden tuotosten kiinnittymiseen osaksi korkeakoulukentän pysyvää toimintaa.

Ohjelma koostuu yhteisistä alustuksista, keskusteluista sekä monenlaisista työpajoista. Työpajoissa muodostetaan yhteisiä etenemissuunnitelmia visiossa tärkeiksi tunnistetuille kehittämisalueille.

Tilaisuus on suunnattu  korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden toimijoille, koulutus- ja opetusyhteistyöstä sekä laajemmin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille korkeakoulukentän toimijoille.

Seminaari ja sen työpajojen tuotokset ovat askel kohti vision tiekartan toteutusta.

Seminaarin ohjelma: https://wiki.eduuni.fi/x/KAbEBQ

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta ja on auki 14.5.2019 saakka.

Lisätietoja: kootuki.fi sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus: opi@csc.fi 

Yhteistyöterveisin,
 
Birgitta Vuorinen
johtaja, opetus- ja kultturiministeriö
 
Erja Widgrén-Sallinen
puheenjohtaja, Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)
 
Tapio Ekholm
puheenjohtaja, Synergiaryhmä
 
Järjestäjien puolesta,
Eeva Polvi