CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

webinar-fair-data-2019

Webinar: FAIR-datan yhteentoimivuuden tukeminen
Date: 16.04.2019 14:00 EET - 16.04.2019 15:00 EET
Location details: Webinaarin tallenne https://www.youtube.com/watch?v=Em7ZKYLFDq0
Language: finnish-language
lecturers: Heidi Laine (CSC)
Juuso Marttila (Jyväskylän yliopisto)
Price:
  • free-price-finnish-academics.
  • free-price-others.
Additional Information
Content: heidi.laine@csc.fi, juuso.h.marttila@jyu.fi
Practicalities: mikael.kanerva@csc.fi

FAIR-data on löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. On tärkeää, että ihmiset ja tietojärjestelmät voivat löytää, saada käyttöönsä, analysoida ja yhdistellä kulloinkin käsillä olevaan tehtävään soveltuvaa tieteellistä dataa. Tämä webinaari tarjoaa lisätietoa FAIR-periaatteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.


Esitietovaatimukset

Tämä webinaari soveltuu kaikille.


Webinaarin tallenne

https://www.youtube.com/watch?v=Em7ZKYLFDq0

 

Course materials