CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Tutkimuksen tietoaineistot–seminaari 20.9.2012

Tutkimuksen tietoaineistot–seminaari 20.9.2012
Date: 21.09.2012 10:30 - 21.09.2012 16:30
Location details: -
Language: english-language
Price: -
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Tutkimuksen tietoaineistot –hankkeen vuosille 2011–2013. Hanke panostaa tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntämiseen liittyvän tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen. Seminaarissa kerrotaan hankkeen  etenemisestä.
Program

10.30 Seminaarin avaus: johtaja Annu Jylhä-Pyykönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

11.00 FIRI-tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän työ: tutkimusjohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia

11.30 TTA-hankkeen katsaus:

12.30 LOUNASBUFFET

13.15 Avoin tiede: mitä, miksi ja kuka? Professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto

14.00 Tutkimuksen tietoinfrastruktuurityö: tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto

14.30 Metatietotyö: tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

15.00 Tutkimusaineistojen tallennuspalvelu käyttöön:  applications architect Jorma Paananen, CSC

15.30 Seminaarin päätössanat

Tilaisuuden juontaa johtaja Annu Jylhä-Pyykönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö