CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

2020

7.4.

Webinaari: Datapalvelut ammattikorkeakouluille

April 2020

Tässä webinaarissa esittelemme CSC:n palveluja etenkin ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Palveluita käytetään eri tarpeisiin datan elinkaaren eri vaiheissa. Webinaarissa opastetaan tarkemmin Fairdata-palveluiden käyttöä.

Read More »

2020
Webinars
Data & Storage
data fairdata
22.4. - 24.4.

Deep Learning and GPU Programming Workshop

April 2020

This hands-on training is intended for data scientists, researchers and developers looking to solve challenging problems with deep learning. The workshop combines lectures about fundamentals of Deep Learning for Computer Vision with lectures about Accelerated Computing with CUDA C/C++ and OpenACC and also includes many hands-on sessions using Jupyter Notebooks.

Read More »

Methods & Software
Computing Platforms
2020
Courses and workshops
openacc gpu deep learning machine learning
27.4. - 25.5.

Python in High Performance computing - online course

April 2020

In this online course we teach various ways to optimise and parallelise Python programs. Among the topics are performance analysis, efficient use of NumPy arrays, extending Python with more efficient languages (Cython), and parallel computing with message passing (mpi4py) approach.

Read More »

Programming
High-Performance Computing
2020
Courses and workshops
python hpc
14.5. - 15.5.

Data Carpentry with R

May 2020

Data Carpentry workshops are for any researcher who has data they want to analyze, and no prior computational experience is required. This hands-on workshop teaches basic concepts, skills and tools for working more effectively with data. We will cover data organization in spreadsheets and learn how to use the programming language R. The course is aimed at graduate students and other researchers, and you don't need to have any previous knowledge of the tools that will be presented at the workshop.

Read More »

Methods & Software
Programming
2020
Data & Storage
Courses and workshops
r visualization programming data analysis
18.5.

CSC:n palvelut TKI-toiminnan tukena

May 2020

CSC:n palvelut auttavat TKI-toimijoita mm. järkevässä datanhallinnassa, arkaluonteisen tiedon käsittelyssä sekä suurten datamassojen tehokkaassa hyödyntämisessä. Järjestämme erityisesti AMK-sektorille suunnatun koulutuspäivän, jossa käydään CSC:n palveluiden käytettävyyttä läpi nimenomaan lisäämään TKI-toimijoiden kilpailukykyä ja osaamista.

Read More »

2020
Courses and workshops
Computing Platforms
High-Performance Computing
Data & Storage
ida data palvelut etsin libraries sharing open data metadata fairdata sensitive data epouta
9.6.

Finnish OpenFOAM User Day 2020

June 2020

Annually arranged day for OpenFOAM users and new people interested in it. In this year we meet at VTT, Espoo.

Read More »

2020
Methods & Software
Seminars and conferences
openfoam computational engineering computational fluid dynamics
10.6.

Web GIS Enabled Spatial Analysis & Data Science with ArcGIS

June 2020

Analyzing vector, raster and lidar data with ArcGIS Pro and sharing data with ArcGIS Online.

Read More »

2020
Courses and workshops
Methods & Software
spatial modelling spatial data management gis spatial data analysis arcgis