Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Hanna-Mari Puuska

(f. 1979) FD, direktör, Digitala tjänster, anställd vid CSC sedan 2010

Hanna-Mari Puuska har arbetat på CSC i olika uppgifter som expert och chef. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Tammerfors universitet.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Medlem i styrgruppen för Publikationsforumet, styrelsemedlem i euroCRIS, medlem i styrgruppen för ansvarsfull utvärdering, medlem i styrgruppen för forskningsförvaltningens dataflöden och datalagret för forskningsinformation.

+358 9 4572959