Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

CSC – IT-centret för vetenskap

Vi bygger digitala lösningar för datahantering, vetenskaplig beräkning och utbildning som gör det möjligt för forskare, elever och företag att förstå världen. Vi stöder digitaliseringen av samhället och främjar den gröna övergången tillsammans med våra kunder, ägare och partner.

Bekanta dig med oss

Bekanta dig med CSC som bolag, våra kunder, våra värderingar, vår vision och strategi samt hur CSC:s förvaltning ordnats.

Kontaktuppgifter

Oavsett om du är kund, samarbetspartner eller användare av våra tjänster kan du kontakta oss per telefon eller e-post. Våra kontor finns i Esbo och Kajana.

För medierna

Från vår kommunikationsavdelning får du mer information om CSC som företag. Dessutom har vi toppexperter från flera olika områden som ställer upp på intervjuer.

Lediga jobb