Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

Om oss

Med våra kunder bygger vi lösningar för forskning, det nationella utbildningssystemet, kulturen och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och stärker samtidigt hela samhällets konkurrenskraft. CSC är ett icke-vinststrävande bolag som sköter statliga specialuppgifter och som inte drivs i vinstsyfte. CSC ägs av finska staten och högskolorna i Finland.

Bekanta dig med oss

Bekanta dig med CSC som bolag, våra kunder, våra värderingar, vår vision och strategi samt hur CSC:s förvaltning ordnats.

Kontakta oss

Vare sig du är kund, samarbetspartner, medierepresentant eller användare av våra tjänster kan du kontakta oss. I kontaktuppgiftssökningen hittar du information om de experter som arbetar hos oss.