Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

Vad är CSC?

Vår uppgift är att skapa miljöer och lösningar för studerande, forskare och företag som gör det möjligt för dem att vara nyfikna och förstå. Vi skapar en ryggrad för digitaliseringen av hela samhället.

Vår kompetens är en plattform på vilken vårt samhälle undersöker, lär sig och minns

CSC:s verktyg för vetenskaplig beräkning och datahantering skapar en språngbräda för genombrott. Vi stöder Finlands unika utbildningssystem. Vi sammanför de finländska högskolorna, forskarna och studerandena med varandra och med hela världen. 1988 kopplade vi upp Finland på internet.

Med hjälp av vår specialkompetens är det möjligt att leda till exempel fostran, utbildningen och hälsovården med hjälp av information. Detta främjar innovationer och skapar ny kompetens. När data är känsliga håller vi dem säkra.

Effektivitet är det viktigaste faktor för oss

CSC är inte en kommersiell aktör, dvs. du hittar inte våra lösningar på den kommersiella marknaden. Vi producerar kostnadseffektiva tjänster direkt för våra ägare, eftersom det inte går att hitta färdiga lösningar på många frågor på marknaden. Vår roll är att se till att våra kunder alltid har medel tillgängliga för problemen.

Vår nyfikenhet syns i allt: vi är kritiska och öppna och vill främja Finlands framgång i framtidens värld.

Bolaget med specialuppgifter

CSC är ett bolag med specialuppgifter som ägs av finska staten (70 % av aktierna) och av finländska högskolor (30 % av aktierna).

Specialuppgiftsbolag är aktiebolag som helt eller delvis ägs av staten. Specialuppgiftsbolagen har en av staten definierad uppgift som staten i egenskap av ägare reglerar och övervakar.