Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

För medierna

Från vår kommunikationsavdelning får du mer information om CSC som företag. Dessutom har vi toppexperter från flera olika områden som ställer upp på intervjuer.

Kontaktuppgifter

Mediernas kontakter besvaras i första hand av vår kommunikationsdirektör eller kommunikationschef. Du når hela kommunikationsteamet på en gång genom att kontakta vår allmänna e-postlista viestinta(at)csc.fi.

Expertsökning

Vi har omfattande kompetens inom såväl vetenskaplig beräkning, datahantering som digitalisering av forskning och undervisning. Utöver de ämnesområden som finns i avsnittet Vår kompetens har vi sakkunskap om till exempel lösningar för hantering av känsliga data, artificiell intelligens, kvantteknologi och långvarig förvaring av kurturarvet. Om du söker någon att intervjua inom ett visst kompetensområde kan du använda vår expertsökning som hjälp. Kommunikationsavdelningen hjälper dig gärna att komma överens om en intervju med experten.

Bildbank

I bildbanken (på finska) hittar du logotyper avsedda för media och CSC:s grafiska anvisningar, bilder på CSC:s direktörer och andra bilder i anslutning till vår verksamhet. Bilderna på LUMI-superdatorn finns i LUMI:s egen bildbank. Tillståndet för kommersiell användning av bilderna ska kontrolleras med CSC:s kontaktpersoner för kommunikationen.

Porträttbild.

Maija Kuhlman

Kommunikationsdirektör

Maija Kuhlman ansvarar för CSC:s kommunikation, rykteshantering och varumärke.

+358 40 7182206
Porträttbild.

Sanna Kostiainen

Kommunikationschef

Sanna Kostiainen ansvarar för den externa kommunikationen och medierelationerna vid CSC.

+358 40 0712072