Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Hannu Kemppainen

(f. 1964) teknologie licentiat, styrelsemedlem i CSC 2021-

Hannu Kemppainen arbetar som direktör (strategi) och medlem i ledningsgruppen vid Business Finland. Han svarar bl.a. för Business Finlands strategi-, business intelligence-, effektivitets- och prognostiseringsverksamhet samt för de strategibaserade ledningssystemen. Före sitt nuvarande uppdrag innehade Kemppainen flera olika ledningsuppgifter vid Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Hannu Kemppainen har avlagt diplomingenjörsexamen (teknisk fysik) och teknologie licentiatexamen (elektroteknik) vid Tekniska högskolan (TKK).

De viktigaste förtroendeuppdragen: Permanent sakkunnig i Business Finlands styrelse, medlem i Näringspolitiska utskottet vid Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.