Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Irina Kupiainen

(f. 1974) PM, direktör, samhällsrelationer, anställd vid CSC sedan 2012

Irina Kupiainen har arbetat med expert-, chefs- och ledningsuppgifter vid CSC. Tidigare har hon arbetat med olika expert- och kommunikationsuppgifter vid Försvarsministeriet, Finlands OSSE-representation, Riksdagen och Helsingfors universitets studentkår.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Medlem i Teknologiindustrin rf:s digitaliseringsarbetsgrupp

+358 9 4572375