Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Laura Eiro

(f. 1978), JK, styrelsemedlem i CSC 2022-

Laura Eiro är avdelningschef för kommunikationsministeriets informationsavdelning. Avdelningens uppgift är att främja tillgången till information samt dataekonomin. Avdelningen ansvarar också för lagstiftningen och strategiarbetet i anslutning till informationssäkerheten i kommunikationsnät och -tjänster. Dessutom är uppgiften bland annat att främja utnyttjandet av automatisering och robotik i trafiken. Eiro är också generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen samt medlem av presidiet för den digitala byrån mellan ministerierna. Eiro deltar i flera andra samarbetsgrupper med anknytning till digitalisering, dataekonomi och cybersäkerhet samt i lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Eiro har tidigare arbetat med expert- och ledningsuppgifter vid kommunikationsministeriet. Dessutom har hon arbetat vid Finlands ständiga EU-representation, vid Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry och vid finansministeriet som generalsekreterare för Teknologidelegationen.