Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Per Öster

(f. 1959) FD, direktör, Vetenskaplig beräkning, anställd vid CSC sedan 2007

Per Öster har tidigare arbetat med chefs- och ledningsuppgifter vid KTH Royal Institute of Technology i Stockholm, konsult- och expertuppgifter vid Volvo Data AB samt som forskare vid Chalmers University of Technology och Göteborgs universitet.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: EUDAT Oy:s styrelseordförande, styrelsemedlem i ELIXIR, medlem i EOSC AISBL:s generalförsamling och suppleant i NORDUnet A/S:s styrelse