Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Petri Myllymäki

(f. 1962) FD, styrelsemedlem i CSC 2021-

Petri Myllymäki är professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet och hans specialområde är artificiell intelligens och maskininlärning. Han är för närvarande vice direktör för Finlands Center för artificiell intelligens (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) och direktör för Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT. Prof. Myllymäki har över 30 års erfarenhet av forskning inom artificiell intelligens och har innehaft många förtroendeuppdrag inom vetenskapen. Han har varit med och grundat flera startup-företag och hans forskning har lett till flera patent och kommersiella tillämpningar. Myllymäki är medlem i Finska vetenskapsakademin och Tekniska vetenskapsakademin.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen, medlem i följande: Den nationella expertgruppen för artificiell intelligens och digitalisering, Data-asiain kansalliskomitea, Nokia Stiftelsens styrelse.