Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Petri Raivo

(f. 1964) FD, styrelsemedlem i CSC 2023-

Petri Raivo är rektor och verkställande direktör för yrkeshögskolan Karelia. Han har tidigare verkat bl.a. som överlärare och centraldirektör vid Norra Karelens yrkeshögskola samt som direktör för nätverksuniversitetet inom turismbranschen. Dessutom har han arbetat vid Uleåborgs universitet och som post-doc-forskare vid Keeles universitet i Storbritannien.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Vice ordförande för bildningsarbetsgivarnas styrelse, styrelsemedlem i Norra Karelens handelskammare, styrelsemedlem i Nordic International University (UZB).