Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Riitta Autere

(f. 1969) FM, styrelsemedlem i CSC 2021-

Riitta Autere är konsultativ tjänsteman vid den offentliga förvaltningens IKT-avdelning vid finansministeriet. Hennes uppgiftsområden är informationspolitik, styrning av IKT-utvecklingen inom den offentliga förvaltningen samt öppen information. Hon deltar som sakkunnig i beredningen av både inhemska författningar och EU-författningar. Tidigare har Autere arbetat vid miljöministeriet och i centrala nationella kulturarvsorganisationer med att utveckla informationshanteringen och datasystemen.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Medlem i informationshanteringsnämndens sekretariat.