Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Teemu Kiviniemi

(f. 1981) DI, direktör, Gemensamma ICT-lösningar, anställd vid CSC sedan 2008

Teemu Kiviniemi har tidigare arbetat med chefs- och expertuppgifter vid CSC. Före CSC arbetade han som programmeringskursens huvudassistent vid Tekniska högskolan samt i underhålls- och planeringsuppgifter med anknytning till servrar och datakommunikation vid Foto-Kone Ky i Ivalo och för Enare kommun.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX rf styrelsemedlem 2015–2016, styrelseordförande 2017–2018, NORDUnet A/S suppleant i styrelsen 2015–2018.

+358 9 4572132