Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Tiina Kupila-Rantala

(f. 1963) FD, MBA, vice VD CSC sedan 2011, anställd vid CSC sedan 1996

Tiina Kupila-Rantala var projektchef på Nokia Networks år 2001. Tidigare har hon arbetat som forskningsassistent vid institutionen för fysik vid Helsingfors universitet och som programplanerare vid Nokia Telecommunications.

+358 9 4572064