Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC
Porträttbild.

Tua Huomo

(f. 1969) FD, MBA, styrelsemedlem i CSC 2020-

Tua Huomo är direktör för VTT:s affärsområde och medlem i ledningsgruppen. Hon leder affärsområdet för framtidens produkter och material, som fokuserar på industriell bioteknik, lösningar för livsmedelsproduktionen, industriell kemi, hantering av biomaterial, biobaserade produkter, datadriven design och smart industri.

Huomo har tidigare arbetat vid VTT inom ICT- och mikroelektronikforskning samt i olika roller inom programvaruindustrin. Hon har tidigare också arbetat flera år vid Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Digital med ansvar för forsknings- och innovationsverksamhet i anslutning till molnteknologi och big data.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: styrelsemedlem i JRC (European Joint Research Centre) och vice ordförande i styrelsen vid Uleåborgs universitet.