Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

Kakor och insamling av besökarstatistik

På webbplatsen csc.fi samlas det in statistik om webbplatsens besökare och användning. Statistiken hjälper oss att utveckla vår tjänst och används också som en del av rapporterna om tjänsten csc.fi. De uppgifter som lagras i statistiken är anonymiserade och kan inte kopplas till en enskild person.

För insamlingen av besökarstatistik använder vi verktyget Matomo, som samlar in data om användningen av webbplatsen bland annat med hjälp av analyserande kakor och webbfyrar Dessa uppgifter lagras på Matomos server som ligger i Frankfurt, Tyskland. CSC överför eller sparar aldrig uppgifter utanför EU-området.

Uppgifter som Matomo-verktyget samlar in

InformationFörklaring
URLURL-adress för den sida som användaren tittar på
TitleTitle-rubrik för den sida som användaren tittar på
EnhetProdukttyp, märke, modell och skärmupplösning på användarens enhet
WebbläsareAnvändarens webbläsare, dess version och det språk som valts i webbläsaren
BesökskodEn anonym och slumpmässig kod som sparas i kakan, med vilken man kan rapportera andelen användare som använder tjänsten upprepade gånger
Hänvisande sidaInformation om från vilken sida eller webbplats användaren kom för att titta på sidan i fråga
SöktermDen term som användaren skrivit i sökfältet på webbplatsen csc.fi
UppföljningshändelseUppgifter om en annan definierad uppföljningshändelse, till exempel URL-adressen för en länk som klickats på webbplatsen som leder till en annan webbplats eller uppgifter om en kontaktlänk som klickats på webbplatsen
TidsstämpelKlockslag när användaren tittade på varje respektive sida på webbplatsen
Anonymiserad IP
Början på användarens IP-adress (A–C-block). Slutet av IP-adressen (D-block) avlägsnas innan adressen sparas, vilket gör att användaren inte kan identifieras utifrån IP-adressen.
LandUppskattning av det land där användaren befinner sig på basis av den anonymiserade IP-adressen
Använd menyInformation om den meny som användaren senast har använt för att navigera på sidan.
Tilläggsuppgifter om innehålletMer information om den sida som användaren tittat på, till exempel kategorier, nyckelord eller skribent som CSC definierat för sidan

Uppgifter som sparas på användarens terminal

Webbplatsens funktion förutsätter att vissa uppgifter sparas på användarens terminal. Dessa uppgifter sparas ofta i kakor och för dem används den allmänna benämningen kakor.

Uppgifterna sparas i användarens webbläsare som små textfiler. Varje webbplats kan endast läsa de uppgifter som den har sparat. Uppgifter som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera är till exempel information om den språkversion av sidan som användaren valt.

Om en viss uppgift kan påverka användarens integritet krävs användarens samtycke för att spara den. Exempel på sådana fall är den besökskod som Matomo sparar, som gör det möjligt att kombinera två separata besök på webbplatsen samt källkoden med vilken Matomo identifierar varifrån användaren kom till webbplatsen. Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik på webbplatsen godkänner du också användningen av dessa kakor. Om du förbjuder insamlingen av besökarstatistik sparar vi endast uppgifter som är nödvändiga för webbplatsens tekniska funktion i din webbläsare.

Besökarstatistiken och Matomo-verktyget kan spara följande uppgifter i din webbläsare:

UppgiftTypSyfte
consentAnalyticslocalStorageAnger om användaren har tillåtit insamlingen av besökarstatistik på webbplatsen
consentMarketinglocalStorageAnger om användaren har tillåtit riktade annonser på webbplatsen. För närvarande finns det inga riktade annonser på webbplatsen.
_pk_idkakaBesökskod med vilken Matomo identifierar en användare som återvänder till webbplatsen. Gäller i högst 13 månader.
_pk_refkakaKällkod med vilken Matomo identifierar varifrån användaren kom till webbplatsen. Gäller i högst 6 månader.
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsrkakaTillfälliga uppgifter om besöket som används för Matomos statistikföring. Gäller i högst 30 minuter.
_pk_testcookiekakaIdentifierar om användarens webbläsare stöder kakor. Raderas genast.
matomo_sessidkakaEn kaka som är nödvändig för Matomos statistikföring och som inte innehåller data om användaren. Gäller i högst 14 dagar.
mtm_consent, mtm_cookie_consentkakaMatomos inställningskaka med hjälp av vilken verktyget vet om användaren har godkänt eller förbjudit kakor.
navRefsessionStorageAnger vilken meny användaren senast har använt för att navigera på webbplatsen.