Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC
A student studying in a library

Aikahyppy vuoteen 2004:

Aloitin opiskeluni Lapin yliopistossa Rovaniemellä vuonna 2004. Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kotini ja opiskelupaikkakuntani välillä oli välimatkaa reilut 580 kilometriä. Yhdensuuntaiseen junamatkaan sai varata vähintään 7,5 tuntia. En ollut ainoa kauempaa opiskelemaan tullut, vaan opiskelukavereistani löytyi paljon Etelä-Suomesta saapuneita. 2000-luvun alkupuolella yleinen käytäntö oli se, että missä opiskelupaikka olikin, siellä myös asuttiin. Opetus oli lähiopetusta ja tentit suoritettiin keskitettyinä tenttipäivinä tiettyinä ajankohtina isoissa luentosaleissa. Jos halusit suorittaa toisella paikkakunnalla tentin, tuli tämä erikseen sopia kohdekorkeakoulun kanssa ja tästä suoritettiin myös maksu. Itse esimerkiksi suoritin opintojen loppuvaiheen tentit tällaisena maksullisena siirtotenttinä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston toteuttamana.

Toimin opintojeni ohessa aktiivisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijoina peräänkuulutimme opintojen joustavaa suorittamisen mahdollisuutta, ja tätä viestiä veimme eteenpäin sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Sähköinen tenttiminen ja Tenttiakvaario-termi tuli puheissani sen verran tutuksi yliopistomme palavereissa, että silloinen opetuksesta vastannut vararehtori Jukka Mäkeläkin monesti aloitti lauseensa ”Henna ja Hennan Tenttiakvaario…”. Tenttiakvaario toteutuikin sinnikkään työn tuloksena, ja muun muassa Tampereen yliopiston kehittämä Tenttis otettiin käyttöön useammassa korkeakoulussa 2010-luvulla.

Kansallisesti tunnistettu tarve joustavaan opintojen suorittamiseen

Maaseudun asuttaminen ja toisaalta osaavan henkilöstön houkutteleminen eri puolilla Suomea ovat kuumia keskustelunaiheita. Korkeakoulujen yksi tarkoitus on vahvistaa lähialueidensa asiantuntijuutta. Samaan aikaan ne kuitenkin joutuvat myös perustelemaan olemassaoloaan ja kilpailemaan opiskelijoista muiden korkeakoulujen kanssa.

Mikä sitten saa opiskelijat valitsemaan opiskelupaikkansa ja mahdollisesti muuttamaan toiselle puolelle Suomea? Nykyisin tähän valintaan vaikuttavat varmasti se, että perinteisten opetusmuotojen rinnalle ovat tulleet joustavuus ja monimuotoisuus. Lisäksi opiskelijan erilaiset elämäntilanteet huomioidaan paremmin eikä niitä nähdä esteenä opiskelulle.

Korkeakoulujen Digivisio 2030 sekä korkeakoulujen välinen ristiinopiskelu tarjoavat tulevaisuudessa opintoja entistä laajemmin jokaisen ulottuville. Laajentamisen myötä joustavien opintojen suorittamisen merkitys kasvaa. Tämä aihe on tärkeä tunnistaa ja nostaa keskusteluun jo tässä vaiheessa, kun suunnitelmia vielä tehdään.

Piirroskuva, jossa opiskelija miettii joustavan opiskelun mahdollisuuksia.


EXAM-konsortio esimerkkinä korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä

EXAM-konsortion maaliskuussa 2024 hyväksytyssä strategiassa on nimettynä kolme arvoa, jotka ovat käyttäjälähtöisyys, yhteisöllisyys ja tuloksellisuus. Näistä haluaisin erityisesti korostaa yhteisöllisyyttä, joka on ollut toiminnan kantava teema alusta asti. Konsortiomallissa jokainen korkeakoulu on yhdenvertainen jäsen, ja yhteinen tahtotila kehittää sekä edistää sähköistä arviointia on kannatellut päätöksentekoa ja toiminnanohjausta.

EXAM-järjestelmän yhteiskäyttöisyys on kansainvälisestikin ainutlaatuinen osoitus korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä ja sen toimivuudesta parhaimmillaan. Se tukee niin opintojen joustavaa suorittamista, mutta myös opetusyhteistyön vahvistamista korkeakoulujen välillä. Yhteistentissä opettajat eri korkeakouluista voivat luoda yhteisen tentin ja tällä tavoin hyödyntää laajempaa asiantuntijuutta. Tenttivierailu taas on vastaus maantieteelliseen joustavaan opintojen suorittamiseen. Opiskelija voi joustavasti suorittaa oman korkeakoulunsa tenttejä toisella paikkakunnalla ja tällä tavoin vähentää matkustamista.

En edes uskalla lähteä laskemaan kuinka monta junassa vietettyä kilometriä ja tuntia olisin säästänyt opiskeluaikanani, rahasta puhumattakaan, jos minulla olisi ollut käytössä EXAM ja tenttivierailu. Olen ylpeä siitä, mihin ponnistelut ovat kantaneet ja mitkä mahdollisuudet voimme nyt tarjota opiskelijoille.


Kirjoittaja on EXAM-konsortion tilaaman EXAM-palvelun vastaava projektipäällikkö Henna Toivola CSC:n Opetuksen teknologiapalveluista.