Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Katalysoimme asiakkaidemme menestystä

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Rakennamme asiakkaidemme kanssa tutkimuksen, kansallisen koulutusjärjestelmän, kulttuurin ja julkishallinnon digitalisaation ratkaisuja.

Asiakas toiminnan keskiössä

Toimintamme perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen. Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi hyödynnämme asiakasohjausmallia, joka määrittelee, miten asiakasohjaus toteutuu yhtiön strategiatyössä, palveluiden elinkaarimallin eri vaiheissa sekä uusia avauksia koskevassa päätöksenteossa ja priorisoinnissa. Ohjauksen avulla tiivistämme yhteistyötämme asiakkaidemme ja heidän verkostojensa kanssa.

Asiakkaitamme ovat:

  • ammattikorkeakoulut ja yliopistot
  • tutkimuslaitokset
  • tutkimusinfrastruktuurit
  • julkishallinto
  • kirjastot, arkistot, museot
  • yritykset.

CSC:n toiminnan kivijalka on omistajastrategia, jonka laatii omistaja-asiakkaiden muodostama neuvottelukunta. Omistajastrategia kiteyttää, mitä omistajat CSC:ltä odottavat. Omistajastrategiaa toteutetaan yhtiön strategian avulla, jonka laativat CSC:n hallitus ja johto. Siinä kuvataan asiakaslähtöisyyteen perustuvat tavoitteemme ja toimenpiteemme.

Asiakasohjaus palveluidemme elinkaaren kaikissa vaiheissa

CSC toimittaa asiakkaidensa tarvitsemia palveluita omistajastrategiassa määritettyjen perustehtäviensä ja yhtiön strategian puitteissa. Asiakkaat kehittävät CSC:n kanssa tarvitsemansa palvelut ja CSC toimittaa niitä omakustannushintaan. Asiakasohjaus on tärkein ohjaava voima uuden palvelun kehitystyössä sekä palvelun koko elinkaaren aikana. 

Uuden palvelun aihio kumpuaa aina asiakkaiden tarpeesta. Kehitystyön arvioimiseksi toteutamme yleensä esiselvityksen, jossa tarkennamme asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä analysoimme uuden palvelun toteuttamisen edellytyksiä.

Seuraamme palvelun käyttöä säännöllisten laatupalavereiden, tilastojen tai asiakaskyselyiden avulla. Asiakaskyselyt ja muu palaute antavat suuntaa myös palvelun jatkokehitykselle. Todennamme palvelun elinkaaren hiipumisen käyttöastetietojen ja asiakaskyselyjen perusteella. Jos palvelu päätetään ajaa alas, tiedotamme siitä hyvissä ajoin ja ohjaamme asiakkaat siirtymäajan puitteissa korvaavan palvelun piiriin.

CSC saa säännöllisesti palautetta tutkimukselle suunnatuista palveluistaan myös Tieteellisen asiakaspaneelin välityksellä.

Suurteholaskentaa yrityksille

Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää LUMI-supertietokoneen mittavaa laskentatehoa tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassaan. Laskentaresurssien lisäksi yritykset saavat meiltä maksutonta asiantuntijatukea käyttöönottoon, koulutusta sekä apua rahoitushakemusten tekemiseen. Lue lisää yritysten palveluista.

Kehitämme yhdessä

Tarjoamme eri tapoja yhteisen ymmärryksen jakamiseen ja tiekartan rakentamiseen:

Kaikille avoimen Ideapankin tarkoituksena on tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digitalisoitumista edistävien kehitysideoiden kerääminen, jakaminen ja eteenpäin vieminen.

Ideapankki tarjoaa mahdollisuuden

  • jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä
  • seurata muiden tekemistä ja tehdä oivalluksia
  • käyttää tietoa hyväksi omassa päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Ideapankki-palvelussa kuka tahansa voi esittää uuden kehitysidean, joka on syntynyt yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan, toimialan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistua. Lisäksi palvelussa voi kertoa kehityshankkeesta, joka on jo käynnissä omassa organisaatiossa tai yhteistyökumppaniensa kanssa. Jaetut ideat ja kehityshankkeet ovat kaikkien seurattavissa ja kommentoitavissa. Kysy lisää ideapankista ideapankki@csc.fi

Kaikille avoimissa tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan kuukausittaisissa Digihuone-tapahtumissa käydään läpi Ideapankin satoa sekä luodaan katsaus tuleviin muutoksiin, trendeihin ja linjauksiin koulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalta. Digihuone antaa mahdollisuuden tuoda näkyväksi uusia avauksia, joille ei välttämättä ole vielä vakiintunutta foorumia sekä yhdessä etsiä tapoja niiden edistämiseen.

Tieteellinen asiakaspaneeli

CSC saa säännöllisesti palautetta tutkimukselle suunnatuista palveluistaan tieteellisen asiakaspaneelin välityksellä. Paneeli kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ja paneelin antamalla palautteella on tärkeä vaikutus CSC:n palvelujen kehitykseen. Paneelin tehtäviin kuuluu myös Grand Challenge ja DECI -hakemusten tieteellinen arviointi.

Antti Poso
puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopisto
Medicinal chemistry and drug design
Laura Ruotsalainen
varapuheenjohtaja
Helsingin yliopisto
Spatiotemporal data analysis
Sampsa Hautaniemi
Helsingin yliopisto
Systems biology
Karoliina Honkala
Jyväskylän yliopisto
Computational catalysis
Minna Palmroth
Helsingin yliopisto
Space weather & physics
Mikko Tolonen
Helsingin yliopisto
Digital humanities
Keijo Heljanko
Helsingin yliopisto
Computer science and engineering
Hannu Kurki-Suonio
Helsingin yliopisto
Cosmology
Ilpo Vattulainen
Helsingin yliopisto
Biological physics & soft matter
Anssi Laukkanen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Computational Materials Science and AI

CSC:n omistajat

Omistajamme, valtio sekä suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot, määrittelevät olemassaolomme tarkoituksen ja toimintamme suunnan.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Antti Mäki

Asiakasratkaisupäällikkö

Antti Mäki vastaa CSC:llä korkeakoulujen ja muiden koulutusorganisaatioiden asiakkuuksista.

050 4309119
Henkilökuva.

Lara Anastasiou

Asiakasratkaisupäällikkö

Lara Anastasiou vastaa CSC:llä kulttuuriorganisaatioiden ja muiden opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan organisaatioiden asiakkuuksista.

050 4308754
Henkilökuva.

Laura Luotola

Asiakasratkaisupäällikkö

Laura Luotola vastaa CSC:llä julkishallinnon organisaatioiden asiakkuuksista.

050 5856537
Henkilökuva.

Tapio Männistö

Asiakasratkaisupäällikkö

Tapio Männistö vastaa CSC:llä opetus- ja kulttuuriministeriön asiakkuudesta.

050 5264204
Henkilökuva.

Mari Riipinen

Asiakasratkaisupäällikkö

FT Mari Riipinen vastaa CSC:llä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja rahoittajien asiakkuuksista.

040 5779273

Ajankohtaista