Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Identiteetin ja käyttöoikeuksien hallintaa tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti

Identiteetin ja pääsynhallinnan (IAM) ratkaisut varmistavat, että oikeat henkilöt pääsevät oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa käyttämään juuri niitä resursseja, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus. Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallintaan liittyvät palvelut ehkäisevät identiteettivarkauksia ja parantavat tietoturvaa.

Organisaatiorajat ylittävä tunnistautuminen

CSC:llä on erityisosaamista organisaatiorajat ylittävän käyttäjätunnistuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Pyrimme toteuttamaan monimutkaiset identiteetin- ja pääsynhallinnan tekniset ratkaisut mahdollisimman helppokäyttöisinä asiakkaillemme.

Keskitetyn identiteetin- ja pääsynhallinnan avulla varmistamme, että käyttäjän henkilöllisyys on todennettu palveluiden vaatimalla tasolla ja tutkimustyötä edistäviä palveluja voi käyttää tietoturvallisesti. Käyttöoikeudet on määritelty palvelu- ja käyttäjäkohtaisesti.

Yksillä tunnuksilla moneen palveluun

Eri korkeakoulujen edustajat pystyvät käyttämään toistensa palveluita samoilla tunnuksilla. CSC kehittää ja operoi korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Haka-luottamusverkostoa. Haka-kirjautuminen keskittää käyttäjähallinnan yhteen paikkaan ja mahdollistaa kertakirjautumisen eri palveluihin.

Luottosuhde palvelun ja keskitetyn identiteetin hallinnan välillä tapahtuu palvelun taustalla, jolloin käyttäjän ei tarvitse muistaa lukuisia eri salasanoja.

CSC:n identiteetinhallintaratkaisujen avulla voidaan kytkeä kansallisen ja kansainvälisten korkeakoulujen palvelut yhteen. Yhtenäisen tunnistautumistavan ansiosta useiden eri korkeakoulujen edustajat voivat käyttää samoja palveluita, jolloin niihin ei tarvita erillisiä tunnuksia ja niiden käyttö on helpompaa ja tietoturvallisempaa. Tämä edistää tiedon avoimuutta ja osaamisen jakamista sekä madaltaa tiedon jakamisen kynnystä.

Useita palveluita ja räätälöityjä ratkaisuja

CSC:n identiteetin ja pääsynhallinnan osaaminen on asiakkaidemme (korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut asiakassegmentit) sekä yhteistyökumppaneidemme hyödynnettävissä. Kehitämme omia palveluitamme ja lisäksi tuotamme asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja.

CSC:n omien laskenta-, tallennus- ja pilvipalveluiden sekä eurooppalaisen LUMI-superkoneen identiteetin-, pääsyn- ja resurssienhallinta on toteutettu CSC:n itse kehittämällä ja operoimalla IdM-järjestelmällä.

Ylläpitämiämme luottamusverkostoja ja palveluita ovat Hakan lisäksi Virtu, Eduuni-ID, MPASSid ja REMS. Osaamistamme on sovellettu myös biolääketieteen sensitiivisten tutkimusaineistojen hallintaan kansainvälisessä ELIXIR-verkostossa.

Verkostot, joissa olemme mukana:

  • Korkeakoulujen IAM-verkosto: korkeakoulujen välinen identiteetinhallinnan kehittämis- ja vertaistukiverkosto, joka jakaa parhaita kokemuksia ja käytäntöjä.
  • NeICon pohjoismaalainen yhteisö, joka edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä tutkimustyötä.
  • EduGAINon kansainvälinen yhteistyöpalvelu, joka yhdistää tutkimus- ja koulutusidentiteettiliitot. Mahdollistaa turvallisen identiteettiin, autentikointiin ja valtuutukseen liittyvän tiedon vaihdon liittojen välillä.

CSC:n osaaminen pähkinänkuoressa

  • Identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut kansallisesti ja EU-projekteille
  • Tunnistusratkaisut
  • Tunnistuksen välityspalvelut

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Juha Nyholm

Tuoteomistaja

Juha Nyholm vastaa identiteetin- ja pääsynhallinnan kehityksestä ja ylläpidosta osana kehitystiimiä.

050 3288489
Henkilökuva.

Sami Saarikoski

Kehityspäällikkö

Sami Saarikoski vastaa Eduuni-yhteistyöpalveluista ja Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintapalvelusta.

Henkilökuva.

Arto Tuomi

Kehityspäällikkö

Arto Tuomi vastaa autentikoinnin ja autorisoinnin palveluista ja räätälöidyistä autentikointiratkaisuista.

Ajankohtaista