Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Mahdollistamme arkaluonteisen datan käytön tutkimuksessa

Arkaluonteisen datan palvelumme mahdollistavat tutkijoille arkaluonteisten aineistojen käytön tutkimuksen kaikissa vaiheissa helposti ja tietoturvallisesti.

Uusia mahdollisuuksia tutkimukselle

Arkaluonteinen data on yksi merkittävimmistä teemoista datanhallinnassa ja yksi CSC:n painopistealueista. Arkaluonteisten tietojen, kuten ihmisten terveystietojen tai ekologisen datan hyödyntäminen avaa aivan uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, mutta samalla dataan pääsyn pitää olla tarkasti hallittua eikä tietoturva saa vaarantua misään vaiheessa.

Arkaluonteisen datan palvelumme (SD-palvelut, Sensitive Data) tukevat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden työtä tarjoamalla tietoturvallisen tavan käyttää arkaluonteisia aineistoja tutkimuksen kaikissa vaiheissa niin helposti ja skaalautuvasti kuin mahdollista. Palvelumme alustana toimii CSC:n ePouta-pilvipalvelu. Palvelumme on mahdollisimman yhteentoimiva muiden kansainvälisten palveluiden kanssa.

SD-palvelumme mahdollistavat kokonaisvaltaisen datanhallinnan, niin tutkimuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Palvelujemme ansiosta tutkimustuloksia voidaan julkaista avoimesti, vaikka aineisto on ollut arkaluonteista. Pääsynhallinnan avulla myös itse data on jaettavissa muille tutkijoille, joilla on lupa sen käyttöön.

Hyötyä monille aloille

Tarjoamme valmiin ratkaisun arkaluonteisen datan tutkimuskäytölle. Käytämme SD-palveluissamme jo olemassa olevaa kapasiteettia, jolloin infrastruktuurin kustannukset pienenevät. Näin arkaluonteinen data on hyödynnettävissä helposti ja kustannustehokkaasti.

Sekä tiede että yhteiskuntamme voivat hyötyä monin tavoin arkaluonteisten tietojen käytöstä. Esimerkiksi terveys- ja potilastiedot voivat auttaa tutkijoita ymmärtämään sairauksien leviämistä ja sairauksiin liittyviä riskitekijöitä sekä kehittämään parempia hoitomenetelmiä. Taloustieteilijät voivat hyödyntää arkaluonteisia tietoja esimerkiksi tutkiessaan palkkakuiluja, syrjintää työmarkkinoilla tai taloudellista eriarvoisuutta. 

Räätälöityjä ratkaisuja

CSC:llä on pitkä kokemus organisaatioille tehdyistä arkaluonteisen datan räätälöidyistä asiakasratkaisuista.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselle Findatalle tekemämme Kapseli-ratkaisu otettiin käyttöön vuonna 2022 ja se mahdollistaa Findatan luvittamien arkaluonteisen datan tietoturvallisen käsittelyn. Kapselin etäkäyttöympäristö laajennuksineen on läpäissyt tietoturvasertifioinnin.

CSC ylläpitää ja kehittää Tilastokeskuksen Fiona-etäkäyttöjärjestelmää, joka on Tilastokeskuksen tietoturvallinen käsittely-ympäristö tutkimuksessa tarvittaville yksikkötason aineistoille, kuten Tilastokeskuksen mikroaineistoille.

Olemme kehittäneet arkaluonteisen datan hallintapalveluja myös muille organisaatioille.

Kansainvälinen yhteistyö

Teemme läheistä yhteistyötä useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta palvelumme olisivat mahdollisimman läpinäkyviä ja yhteentoimivia muiden palveluiden kanssa. Merkittäviä kumppaneitamme ovat mm. Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), European Genome-phenome Archive( EGA) ja Centre for Genomic Regulation (CRG).

Yhteistyön avulla kasvatamme sekä omaa että suomalaisen tutkimusyhteisön osaamista arkaluonteisen datan vaatimissa infrastruktuureissa ja palveluissa. Voimme myös vaikuttaa kansainväliseen standardointiin mm. Global Alliancen kautta.

Mitä ovat arkaluonteiset tiedot?

Arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka on suojattava luvattomalta käytöltä.

Tietojen suojaaminen voi olla tarpeen

  • oikeudellisista tai eettisistä syistä
  • yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä
  • omistusoikeudellisista syistä.

Arkaluonteisiin tietoihin kuuluvat

  • henkilötiedot, kuten terveys-, geneettiset ja henkilökohtaiset tiedot
  • ekologiset tiedot, kuten uhanalaisten lajien sijainti tai suojelutoimet
  • luottamukselliset tiedot, kuten yritysten liikesalaisuudet
  • tiedot, joita pidetään muutoin arkaluonteisina.

Arkaluonteisten tietojen käyttö tutkimuksessa on aina luvanvaraista ja henkilötietojen käyttö perustuu lakiin. Arkaluonteisten henkilötietojen käyttöä säätelevät mm. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietolaki, sekä kansalliset lait, kuten tietosuojalaki ja laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki).

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Ilkka Lappalainen

Johtaja, Arkaluontoisen datan palvelut

Ilkka Lappalainen vastaa CSC:n arkaluontoisen tutkimusdatan palveluista.

050 3818525

Ajankohtaista