Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Oppimisen digitalisaation avulla joustavampaa ja tasa-arvoisempaa koulutusta

Hybridi- ja etäopetus ovat tulleet jäädäkseen, mutta ne tarvitsevat tuekseen monenlaisia koulutusteknologioita, jotka mahdollistavat monipuoliset pedagogiset toteutukset ja luontevan yhteistyön. CSC:llä on monipuolista osaamista siitä, miten järjestetään nykyaikaiset oppijan, opettajan ja tutkijan vaatimat etä- ja hybridiopetuksen sekä muun vuorovaikutuksen järjestelmät.

Videoneuvottelualustat ja etätentit mahdollistajina

Pandemia pakotti korkeakoulut tekemään valtavan opetuksen digiloikan nopeasti, ja tällä hetkellä videoalustat ovatkin keskeisiä oppimisen ja opetuksen välineitä. Tarjoamamme Funet Miitti -videoneuvottelupalvelu auttaa tekemään hybridiopetuksesta arkipäivää.

Nykypäivää ovat myös sähköiset tentit, jotka edellyttävät henkilöllisyyden varmistamisen opintosuoritustilanteessa. CSC on palveluntuottajana Exam-konsortiossa, johon kuuluu suuri osa suomalaisista korkeakouluista. Opiskelija voi valita Exam-tenttinsä suorittamisajan ja paikan joustavasti myös muun kuin oman kotikorkeakoulun tiloissa.

CSC tukee myös digitaalisia valintakokeiden järjestämistä yhteistyössä useiden korkeakoulujen kanssa.

Oppijan tiedot siirtyvät oikeisiin rekistereihin

Osa oppimisen digitalisaatiota on, että opiskelijaa ja hänen opintosuorituksiaan koskevat tiedot liikkuvat luotettavasti ja turvallisesti oikeisiin paikkoihin. CSC kehittää korkeakoulujen kumppanina osaamisen osoittamisen ja arvioinnin järjestelmiä. Ne sisältävät aiempaa joustavampia digitaalisia arviointiratkaisuja sekä opettajalle että opiskelijalle.

CSC:n palveluiden kautta ilmoittaudutaan läsnäolevaksi opiskelijaksi. Tehdyt suoritukset tallentuvat ja liikkuvat tarvittaessa korkeakoulujen välillä, jos opintoja tehdään monessa eri paikassa.

Lopulta tieto opiskelijan valmistelumisesta siirtyy tarvittaviin valtakunnallisiin rekisteihin. CSC:llä on pitkäaikainen kokemus valtakunnallisten tietovarantojen rakentamisesta yhteistyössä tietojen toimittajien ja niiden hyödyntäjien kanssa. Tietovarantoihin kertyvä tieto on yhteismitallista, laadukasta ja kattavaa sekä laajasti oppijan hyödynnettävissä opiskelun eri vaiheissa.

Tavoitteena koulutuksen tasa-arvoistuminen

Oppimisen digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä asemassa elämän mittaisen opintopolun mahdollistamisessa. Hybridimuotoiset opinnot ja mahdollisuus suorittaa opintoja useassa paikassa eivät sido oppijaa tiukasti opiskelupaikkakunnalle.

Koulutuksesta tullee entistä tasa-arvoisempaa, kun opiskelu on mahdollista erilaisissa elämäntilanteissa ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kehitämme oppimisen digitaalisia palveluita yhteistyön avulla

Kotimainen yhteistyö

  • Organisoimme korkeakoulujen välistä yhteistyötä, tiedon jakamista ja yhteisiä hankkeita oppimisen digitaalisten järjestelmien kehittämiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö

  • Toimimme kansainvälisissä verkostoissa ja seuraamme, mitä muissa Euroopan maissa tapahtuu.
  • Osallistumme hankkeisiin, joissa tutkitaan erilaisia digitaalisen oppimisen innovaatioita.
  • Toteutamme yhteishankintoja ja palveluita korkeakoulujen käyttöön yhteispohjoismaisena yhteistyönä.

Oppimisen digitalisaation ratkaisujen hyödyt

Opiskelijalle:

  • Mahdollisuus suorittaa opintoja monella tavalla ja asuinpaikasta riippumatta sekä useassa korkeakoulussa.
  • Oman näköinen opintopolku.

Opettajalle:

  • Yhteistyön tiivistyminen korkeakoulujen välillä.
  • Pedagogisesti monipuoliset ja joustavat tavat toteuttaa opetusta.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Jukka Kohtanen

Johtaja, Yhteiset digitaaliset palvelut

Jukka Kohtanen vastaa korkeakouluille toteutettavista digitaalisista palveluista.

Henkilökuva.

Topi Litmanen

Kehityspäällikkö

Topi Litmanen vastaa CSC:llä opetusteknologiaratkaisuista ja niiden kehittämisestä.

09 4572048

Ajankohtaista