Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Toimimme oppimisen ja tutkimuksen digitalisaation verkostoissa sekä edistämme järjestelmien yhteentoimivuutta

Meillä on sekä digitalisaatioon ja teknologioihin liittyvää asiantuntemusta että syvällinen ymmärrys tutkimuksen ja koulutuksen tarpeista. Tuemme osaamisemme avulla korkeakoulujen, muiden koulutuksenjärjestäjien, tutkimuslaitosten, tutkimuksen rahoittajien ja viranomaisten välistä jatkuvaa yhteistyötä.

Yhteistyö korostuu digitalisoituvassa ympäristössä

Korkeakoulutuksen muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä korostuvat toimijoiden välinen yhteistyö ja organisaatiorajat ylittävä jatkuva oppiminen. Myös opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden yhteentoimivuus sekä yhteisesti jaettavien tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuus on tärkeää.

Toimivan yhteistyön edellytys on, että data liikkuu eri organisaatioiden ja järjestelmien välillä. CSC:n roolina on koota eri toimijoita yhteen ja edistää eri järjestelmien välistä yhteentoimivuutta. Koordinoimalla yhteistyötä ja tarjoamalla arkkitehtuurien asiantuntemusta varmistamme, että esimerkiksi käytetyt tietomääritykset, tietomallit ja sanastot ovat yhdenmukaisia.

Tuemme eri toimijoiden välistä yhteistyötä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tuotamme opetus- ja kulttuuriministeriön, yhteistyöverkostojen ja korkeakoulujen toimeksiannosta selvityksiä.
 • Olemme mukana jatkuvan oppimisen ja tutkimushallinnon sanastotyössä.
 • Tuotamme arkkitehtuureja yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Autamme korkeakouluja vastaamaan haasteisiin, joita kehittyvä teknologia ja globalisaatio asettavat henkilötietojen suojalle.
 • Tarjoamme välineitä viestinnän tueksi.

Verkostojen merkitys kasvaa

Yhä useammat korkeakoulujen palvelut liittyvät toisiinsa. CSC koordinoi ja fasilitoi useita korkeakoulujen yhteistyöverkostoja ja konsortioita.

Toimintaamme ohjaa jatkuvuus. Autamme korkeakouluja kehittämään yhteistä digitaalisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteenamme on auttaa koulutuksen kenttää löytämään hyödyllisimmät ja parhaiten aikaa kestävät digitaaliset ratkaisut.

Osana eurooppalaista yhteistyötä

Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa: pyrimme vaikuttamaan oppimisen digitalisaatioon liittyviin EU-tason päätöksiin tuomalla mukaan CSC:n ja muiden suomalaisten koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioiden näkemystä ja osaamista.

Vastaavasti välitämme Suomen kansallisille toimijoille tietoa muun muassa Euroopan tasoisista kehityshankkeista ja ohjelmista sekä oppimisen digitalisaatioon liittyvistä trendeistä. Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani sekä oppimisen ja tutkimuksen digitalisaation edelläkävijä myös kansainvälisellä tasolla.

Toimimme aktiivisesti monissa eri verkostoissa

Olemme mukana esimerkiksi seuraavissa verkostoissa:

 • Osallistumme KOOTuki-ryhmän toimintaan. Se on korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden sekä hallinnon yhteistyöryhmä, joka muodostaa kokonaiskuvaa digitalisoituvan koulutuksen ja opetuksen kehityssuunnista.
 • Koordinoimme ja fasilitoimme Peppi-konsortionjäsenkorkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä konsortioyhteistyönä tehtävää Peppi-palvelukokonaisuuden kehittämistä. Peppi on kattava toiminnanohjauksellinen palvelukokonaisuus korkeakoulun opintojen, opetuksen ja niihin liittyvien sähköisten palveluiden hallintaan.
 • Osallistumme korkeakoulujen perustaman laaja-alaisen Finn-ARMA-yhteistyöverkoston toimintaan. Finn-ARMA toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella.
 • Edistämme avointa tiedettä ja toimimme muun muassa Suomen EOSC foorumissa.
 • Olemme mukana PID-verkostossa, joka on avoin asiantuntijaverkosto pysyviä tunnisteita hallinnoiville tahoille.
 • Tuotamme kansallisia kokonaisarkkitehtuurikuvauksia mm. jatkuvan oppimisen digitalisaatiolle sekä varhaiskasvatukselle ja esi- ja perusopetukselle.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Jukka Kohtanen

Johtaja, Yhteiset digitaaliset palvelut

Jukka Kohtanen vastaa korkeakouluille toteutettavista digitaalisista palveluista.

Ajankohtaista