Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Kansainvälinen yhteistyö tukee tiedettä ja vahvistaa CSC:n palveluita

Tutkimustoiminta on yhä kansainvälisempää. Osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön kehitämme osaamistamme, palvelujamme ja infrastruktuuriamme. Tämä on tärkeää meille, jotta voimme tukea suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden tehokasta yhteistyötä.

Tarjoamme suomalaisten tutkijoiden käyttöön maailmanluokan työvälineitä esimerkiksi suurteholaskenta- ja datapalveluita. Tutkijat pääsevät käyttämään palveluitamme CSC:n tutkimusinfrastruktuurien välityksellä ja kansainvälisissä projekteissa, joihin CSC osallistuu. Yhteiseurooppalainen LUMI-supertietokone on yksi esimerkki tästä. Maailmanluokan palvelut ovat merkittävä menestystekijä suomalaisen tieteen sekä tutkimuksen kilpailukyvyn, suorituskyvyn ja laadun jatkuvassa kehittämisessä.

Eurooppalainen yhteistyö kokoaa vahvuudet

Yhdessä muiden eurooppalaisten kumppaniemme kanssa kehitämme palveluita, joilla edistetään merkittävää tieteellistä tutkimusta. Saamme rahoitusta muun muassa Euroopan komissiolta ja Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) – yhteistyöverkostolta.

Kansainvälisen yhteistyön avulla voimme tuottaa palveluita, joita emme pystyisi vain omin voimin kehittämään. LUMI-supertietokone on malliesimerkki kansainvälisen yhteistyön hyödyistä: yhdistämällä voimamme eurooppalaisten kumppanienja Euroopan komission kanssa, pystymme tarjoamaan suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden käyttää yhtä maailman tehokkainta supertietokonetta.

Eurooppalaisesta yhteistyöstä on ollut mittavaa hyötyä myös CSC:n arkaluonteiseen dataan liittyvien palvelujen kehittämisessä ja niiden avaamisessa tutkijoiden käyttöön Suomessa. Lisäksi CSC on mukana useissa kansainvälisissä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa, ja seuraamme järjestelmällisesti uusia kansainvälisiä TKI-rahoitusmahdollisuuksia.

Globaali yhteistyö tukee suomalaista tutkimusta

Globaalilla tasolla tavoitteenamme on suomalaisten tutkijoiden ja korkeakoulujen kansainvälisten yhteistyöhankkeiden tukeminen sekä monipuolinen osaamisen ja tiedonvaihdon lisääminen. Strategiset kumppanuutemme samanhenkisten organisaatioiden kanssa ympäri maailman tukevat tätä.

Kahden- ja monenvälisten kumppanuuksien ansiosta voimme muun muassa mahdollistaa maailman tehokkaimpien tutkimusinfrastruktuurien ristiinkäytön, esimerkiksi Euroopan LUMI ja Japanin Fugaku-supertietokoneiden välillä. CSC:n palvelut tarjoavat suomalaisille käyttäjille alustan, jonka päälle he voivat rakentaa yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kansainvälisten kumppanuuksien avulla voimme myös suunnitella yhdessä parempia käyttäjäkoulutuksia, edistää henkilöstövaihtoa sekä kehittää yhdessä palveluita, jotka ovat suomalaisille tutkijoille ja heidän yhteistyöhankkeilleen hyödyksi.

CSC:llä on lukuisia organisaatiokumppaneita

Yksittäisten organisaatioiden kanssa solmittujen kumppanuuksien lisäksi kuulumme kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin, kuten European Open Science Cloud (EOSC), Research Data Alliance (RDA) ja Big Data Value Association (BDVA).

Näissä järjestöissä tuomme esille suomalaista näkökulmaa yhteisten kansainvälisten standardien ja käytäntöjen määrittelyyn. Näin voimme vaikuttaa kehitykseen, joka viime kädessä vaikuttaa meihin. CSC:n kansainvälinen yhteistyö pyrkii vahvistamaan suomalaisen tieteen ja tutkimuksen ja koko Suomen vaikuttavuutta.

Tutkimusinfra­struktuuriohjelmat

Monet TKI-hankkeistamme ovat osa laajempia tutkimusinfrastruktuuriohjelmiamme, kuten ELIXIR, EOSC ja EuroHPC. Nämä infrastruktuurit tarjoavat korkealaatuisia ratkaisuja suomalaisille tutkijoille ja auttavat meitä kehittämään palveluitamme löytämällä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia nykyisten ja uusien asiakkaiden joukosta.

Kansainväliset verkostot

Tutkimusta tehdään yhä enemmän yhteistyössä kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että CSC kehittää tutkimusyhteisöjen ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa palveluita, jotka tukevat suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Tiedonvaihdon lisääntyminen hyödyttää sekä CSC:n kansallisia että kansainvälisiä sidosryhmiä.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Damien Lecarpentier

Johtaja, Kansainvälinen yhteistyö ja kumppanuudet

Damien Lecarpentier johtaa CSC:n kansainvälistä yhteistyö- ja kumppanuusstrategiaa.

050 3819515

Ajankohtaista