Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Takaamme tutkimusaineisto­­­­­­­jen ja kulttuuriperintö­aineistojen pitkäaikais­saatavuuden

Pitkäaikaissaatavuuden palvelumme takaavat digitaalisten aineistojen säilymisen ja hyödynnettävyyden jopa satojen vuosien ajan. Kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuus on osa kansakuntamme muistia ja aineistojen saatavuus varmistaa omalta osaltaan digitaalisen sivistyksen perustaa.

Luotettavaa pitkäaikaissäilytystä

Pitkäaikaissaatavuus (tai pitkäaikaissäilytys) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan, vaikka tiedostomuodot, laitteet ja ohjelmistot muuttuvat ajan saatossa. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa, tiedostomuotojen vaihtamista, useita kopioita ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Palveluiden laatu varmistetaan sertifioinneilla.

Tuotamme opetus- ja kulttuuriministeriölle kahta pitkäaikaissaatavuuden (PAS) takaavaa palvelua: Fairdata PAS-palvelua tutkimuksen tietoaineistoille ja Kulttuuriperintö-PAS-palvelua kulttuuriperintöaineistoille. Molemmat palvelut on suunnattu organisaatioiden käyttöön ja aineistojen omistajuus säilyy organisaatioilla. Nyt säilytyksessä olevien aineistojen määrä on jo ylittänyt kaksi petatavua.

Pitkäaikaissaatavuus toteutetaan yhteistyössä organisaatioiden kanssa. Työnjakona on, että CSC ja PAS-palvelut takaavat aineistojen säilyvyyden ja saatavuuden, ja organisaatiot vastaavat aineistoihin pääsystä ja aineistojen ymmärrettävyydestä. CSC ja organisaatiot vastaavat yhdessä aineistojen käytettävyydestä.

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuus

Fairdata PAS-palvelu varmistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten  tutkimukseen liittyvien digitaalisten aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Sen avulla tutkimus on todennettavissa ja toistettavissa. Palvelu mahdollistaa osaltaan sen, että tutkimusaineistoja voidaan käyttää uudelleen, arvioida ja hyödyntää päätöksenteossa. Palvelu myös turvaa tulevien tutkijasukupolvien käyttöön digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät. Fairdata PAS-palvelu on osa tutkimusaineistojen hallintaa tukevaa Fairdata-palvelukokonaisuutta.

Kulttuuriperintöaineisto­jen pitkäaikaissaatavuus

Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa säilytetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisiä digitaalisia tietovarantoja. Aineistot voivat olla digitoituja tai suoraan digitaaliseen muotoon tuotettuja kulttuuriperintöaineistoja.

Kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissaatavuus takaa, että esimerkiksi seuraavat aineistot ovat hyödynnettävissä

  • lakisääteisen säilyttämisen piiriin kuuluvat digitaaliset kulttuuriaineistot, kuten Kansalliskirjaston verkkoarkisto ja Kansallisen audiovisuaalisen arkiston elokuvat
  • kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat digitaalista asiakirjalliset aineistot, kuten Kansallisarkiston vastaanottamat asiakirjalliset aineistot
  • aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien organisaatioiden muut pitkäaikaissäilytyksen piiriin kuuluvat digitaaliset tietovarannot.

Säilytyksen tasot

CSC:n tuottamat pitkäaikaissaatavuuden palvelut nojautuvat yhteiseen PAS-ratkaisuun. PAS-ratkaisu huolehtii datan säilytyksestä ja mahdollistaa datan säilymisen bittitasolla eheänä jopa vuosisatojen ajan. PAS-ratkaisu on pitkäaikaissäilytyksen perusta, jonka päälle voidaan rakentaa loogisen ja semanttisen säilyttämisen palveluita.

Tavoitteena on aineiston säilyttäminen

  • eheänä ja autenttisena (bittitason säilyttäminen)
  • käyttökelpoisena (looginen säilyttäminen)
  • ymmärrettävänä (semanttinen säilyttäminen).

Aineistojen säilyttäminen vaatii jokaisen näkökulman huomioimista.

Pitkäaikaissaatavuuden arvolupaus

CSC:n tuottamat pitkäaikaissaatavuuden palvelut säilyttävät digitaaliset aineistot eheinä, autenttisina ja käyttökelpoisina tuleville sukupolville aineistojen koko elinkaaren ajan.

Vuosittain julkaistava laaturaportti kuvaa säilyttämisen tilan

Pitkäaikaissaatavuuden palveluiden toiminnasta ja keskeisistä tuloksista julkaistaan vuosittain laaturaportti, joka nimeää myös palveluita hyödyntävät organisaatiot ja niiden säilyttämät aineistot.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Kimmo Koivunen

Johtaja, Kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistojen elinkaaren hallinta

Kimmo Koivunen vastaa CSC:n datan elinkaaren hallinnan palveluista.

09 4572445

Ajankohtaista