Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Hallinnointi

CSC:n lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi omistajat ovat muodostaneet omistajayhteistyötä varten neuvottelukunnan, joka laatii yhtiön omistajastrategian.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on CSC:n ylin hallinnollinen elin. Yhtiökokous käsittelee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä tilintarkastajan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, kansliapäällikkö, hallinto-osaston päällikkö taikka muu hallinto-osaston virkamies, joka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Korkeakoulujen edustajina yhtiökokouksissa toimivat valtakirjalla rehtorit tai muut korkeakoulujen nimeämät edustajat, jotka käyttävät yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

Hallitus

Hallitus nimitetään vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallitus edistää yhtiön etua sekä valvoo yhtiön kirjanpitoa, varainhoitoa, tuloskehitystä ja hallintoa. Se käsittelee kaikki CSC:n toiminnan kannalta laajakantoiset asiat, kuten strategian, toimintasuunnitelman, budjetin, merkittävät investoinnit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus vahvistaa vuosittain itselleen työjärjestyksen ja toimittaa työskentelystään itsearvioinnin CSC:n omistajaohjauksesta vastaavaan opetus- ja kulttuuriministeriöön.

CSC:n hallitus 2023–2024
Henkilökuva.

Jukka Mönkkönen

(s. 1959) FaT, CSC:n hallituksen jäsen v. 2019, puheenjohtaja 2021-

Jukka Mönkkönen on Itä-Suomen yliopiston rehtori. Aiemmin hän toimi saman yliopiston akateemisena rehtorina ja terveystieteiden tiedekunnan dekaanina sekä biofarmasian professorina. Lisäksi hän on työskennellyt Wisconsinin yliopistossa (USA) post-doc tutkijana ja Aberdeenin yliopistossa (UK) vierailevana tutkijana.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen yliopistokiinteistöt SYK Oy hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto jäsen.

Henkilökuva.

Riitta Autere

(s. 1969) FM, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Riitta Autere on valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-osaston neuvotteleva virkamies tehtäväalueinaan tietopolitiikka, julkisen hallinnon ICT-kehittämisen ohjaus sekä avoin tieto. Hän osallistuu asiantuntijana sekä kotimaiseen että EU-säädösvalmisteluun. Aiemmin Autere on työskennellyt ympäristöministeriössä sekä keskeisissä kansallisissa kulttuuriperintöorganisaatioissa tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Tiedonhallintalautakunnan sihteeristön jäsen.

Henkilökuva.

Laura Eiro

(s. 1978), OTK, CSC:n hallituksen jäsen 2022-

Laura Eiro on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö. Osaston tehtävänä on edistää tiedon saatavuutta sekä datataloutta. Osasto vastaa myös viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja strategiatyöstä. Lisäksi tehtävänä on muun muassa edistää automaation ja robotiikan hyödyntämistä liikenteessä. Eiro toimii myös digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteerinä sekä ministeriöiden välisen digitoimiston puheenjohtajistossa. Eiro on mukana useissa muissa digitalisaatioon, datatalouteen ja kyberturvallisuuteen liittyvissä yhteistyöryhmissä sekä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.

Aiemmin Eiro on ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä. Lisäksi hän on työskennellyt Suomen pysyvässä EU-edustustossa, Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry:ssä ja valtiovarainministeriössä Teknologianeuvottelukunnan pääsihteerinä.

Henkilökuva.

Tua Huomo

(s. 1969) FT, MBA, CSC: n hallituksen jäsen 2020-

Tua Huomo on VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja sekä johtoryhmän jäsen. Hän johtaa tulevaisuuden tuotteiden ja materiaalien liiketoiminta-aluetta, joka keskittyy teolliseen biotekniikkaan, ruuantuotannon ratkaisuihin, teolliseen kemiaan, biomateriaalien käsittelyyn, biopohjaisiin tuotteisiin, tietoon perustuvaan suunnitteluun sekä älykkääseen valmistavaan teollisuuteen.

Huomo on aiemmin työskennellyt VTT:llä ICT- ja mikroelektroniikan tutkimuksessa sekä eri rooleissa ohjelmistoteollisuudessa. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös useita vuosia Euroopan ja innovaatio- ja teknologiainistituutti (EIT) Digitalissa vastaten pilviteknologiaan ja big dataan liittyvästä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen JRC:ssä (European Joint Research Centre) sekä hallituksen varapuheenjohtaja Oulun yliopistossa.

Henkilökuva.

Hannu Kemppainen

(s. 1964) tekniikan lisensiaatti, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Hannu Kemppainen työskentelee johtajana (strategia) ja johtoryhmän jäsenenä Business Finlandissa. Hän vastaa mm. Business Finlandin strategia-, business intelligence-, vaikuttavuusarvioiti- ja ennakointitoiminnoista sekä strategiaperustaisesta johtamisjärjestelmästä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Kemppainen toimi useissa eri johtotehtävissä Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä.

Hannu Kemppainen on suorittanut diplomi-insinöörin (teknillinen fysiikka) ja tekniikan lisensiaatin (sähkötekniikka) tutkinnot Teknillisessä Korkeakoulussa (TKK).

Keskeisimmät luottamustehtävät: Business Finlandin hallituksen pysyvä asiantuntija, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen.

Henkilökuva.

Petri Myllymäki

(s. 1962) FT, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, erityisalanaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän on tällä hetkellä Suomen tekoälykeskuksen (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) varajohtaja ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtaja. Prof. Myllymäellä on yli 30 vuoden kokemus tekoälyyn liittyvästä tutkimustyöstä ja hän toiminut monissa tieteeseen liittyvissä luottamustehtävissä. Hän on ollut mukana perustamassa useita startup-yrityksiä, ja hänen tutkimustyönsä on johtanut useisiin patentteihin ja kaupallisiin sovelluksiin. Myllymäki on Suomalaisen tiedeakatemian ja Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät, jäsen seuraavissa: Kansallinen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä, Data-asiain kansalliskomitea, Nokia Säätiön hallitus.

Henkilökuva.

Petri Raivo

(s. 1964) FT, CSC:n hallituksen jäsen v. 2023-

Petri Raivo on Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yliopettajana ja keskusjohtajana sekä matkailualan verkostoyliopiston johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Oulun yliopistossa sekä post-doc tutkijana Keelen yliopistossa Isossa Britanniassa.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Sivistystyönantajien hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen jäsen, Nordic International University (UZB) hallituksen jäsen.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski toimii hallituksen sihteerinä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

CSC:n liiketoimintaa ja tavoitteiden toteuttamista johtaa toimitusjohtaja osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön sekä hallituksen ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä, juoksevasta hallinnosta ja toiminnallisista päätöksistä. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, joka tuottaa lisäarvoa yhdessä keskustelemalla sekä valmistelemalla ja toteuttamalla päätöksiä.

CSC:n johtoryhmän jäsenet 1.1.2023 alkaen.
Henkilökuva.

Kimmo Koski

(s. 1964) TkT, CSC:n toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, CSC:n palveluksessa vuodesta 2004

Kimmo Koski työskenteli aiemmin päällikkö- ja johtotehtävissä Nokialla sekä päällikön ja asiantuntijan tehtävissä CSC:llä. Lisäksi hän on työskennellyt Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERNissä Sveitsissä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: EuroHPC LUMI -konsortion koordinaattori ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varajäsen.

09 4572293
Henkilökuva.

Tiina Kupila-Rantala

(s. 1963) FT, MBA, CSC:n varatoimitusjohtaja vuodesta 2011, työskennellyt CSC:llä vuodesta 1996

Tiina Kupila-Rantala toimi Nokia Networksilla projektipäällikkönä vuonna 2001. Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella tutkimusassistenttina ja Nokia Telecommunicationsilla ohjelmistosuunnittelijana.

09 4572064
Henkilökuva.

Janne Kanner

(s. 1973) FM, johtaja, Datanhallinnan palvelut, CSC:n palveluksessa vuodesta 1999

Janne Kanner on toiminut CSC:llä asiantuntija- ja päällikkötehtävissä sekä vuodesta 2004 lähtien mm. teknologiajohtajana ja eri alueiden liiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Hän on aikaisemmin työskennellyt asiantuntijatehtävissä Vapo Oy:ssä ja Jyväskylän yliopistossa.

09 4572076
Henkilökuva.

Teemu Kiviniemi

(s. 1981) DI, johtaja, Yhteiset ICT-ratkaisut, CSC:n palveluksessa vuodesta 2008

Teemu Kiviniemi on työskennellyt aiemmin CSC:llä päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä. Ennen CSC:tä hän on työskennellyt ohjelmointikurssin pääassistenttina Teknillisessä korkeakoulussa, sekä palvelimiin ja tietoliikenteeseen liittyvissä ylläpito- ja suunnittelutehtävissä Ivalon Foto-Kone Ky:ssä ja Inarin kunnassa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Finnish Communication and Internet Exchange – FICIX ry hallituksen jäsen 2015-2016, hallituksen puheenjohtaja 2017-2018. NORDUnet A/S hallituksen varajäsen 2015-2018.

09 4572132
Henkilökuva.

Irina Kupiainen

(s.1974), VTM, johtaja, yhteiskuntasuhteet, CSC:n palveluksessa vuodesta 2012

Irina Kupiainen on työskennellyt CSC:llä asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä. Aiemmin hän on työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja viestintätehtävissä Puolustusministeriössä, Suomen ETYJ-edustustossa, Eduskunnassa ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Teknologiateollisuus ry:n digitalisaatiotyöryhmän jäsen.

09 4572375
Henkilökuva.

Damien Lecarpentier

(s. 1978) PhD, johtaja, International Collaborations & Partnerships. CSC:n palveluksessa vuodesta 2009

Damien Lecarpentier on työskennellyt CSC:llä useissa kansainvälisissä yhteistyötehtävissä laskennan, tiedonhallinnan ja e-infrastruktuurin kehittämisen alueilla.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Eudat Ltd:n hallituksen jäsen, EOSC AISBL:n jäsen, Gaia-X AISBL:n jäsen.

Henkilökuva.

Kimmo Niittuaho

(s. 1966) KTM, talousjohtaja, CSC:n palveluksessa vuodesta 2003

Kimmo Niittuaho on aiemmin työskennellyt taloushallinnon tehtävissä mm. Pirelli Oy:ssä ja Oy LM Ericsson Ab:llä.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Eudat Oy hallituksen jäsen.

09 4572287
Henkilökuva.

Hanna-Mari Puuska

(s.1979) FT, johtaja, Digitaaliset palvelut, CSC:n palveluksessa vuodesta 2010

Hanna-Mari Puuska on aiemmin työskennellyt CSC:llä eri tehtävissä asiantuntijana ja päällikkönä.
Hän on aikaisemmin työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistolla.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Julkaisufoorumin ohjausryhmän jäsen, euroCRIS:in hallituksen jäsen, Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmän jäsen, Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmän jäsen.

09 4572959
Henkilökuva.

Mari Walls

(s. 1961), FT, professori, johtaja, tutkimuslaitosyhteistyö ja akateemiset kumppanuudet, CSC:n palveluksessa vuodesta 2023

Mari Walls on aiemmin työskennellyt strategisissa muutosjohtamisen tehtävissä mm. rehtorina ja toimitusjohtajana Tampereen korkeakoulusäätiössä ja pääjohtajana Luonnonvarakeskuksessa sekä tutkimusjohtamisen tehtävissä mm. Turun yliopistossa ja Suomen Akatemiassa.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
European University Association EUA tutkimus- ja innovaatiostrategiatyöryhmän jäsen, Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan puheenjohtaja, työeläkeyhtiö Varman hallituksen jäsen, Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen.

09 4573074
Henkilökuva.

Per Öster

(s. 1959) FT, johtaja, Tieteellinen laskenta, CSC:n palveluksessa vuodesta 2007

Per Öster on työskennellyt aiemmin päällikkö- ja johtotehtävissä KTH Royal Institute of Technologyssa Tukholmassa, konsultti- ja asiantuntijatehtävissä Volvo Data AB:lla sekä tutkijana Chalmers University of Technologyssa ja Göteborgin yliopistossa.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: EUDAT Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ELIXIRin hallituksen jäsen, EOSC AISBL:n yleiskokouksen jäsen ja NORDUnet A/S:n hallituksen varajäsen.

Henkilökuva.

Tomasz Malkiewicz

(s. 1980) FT, vanhempi sovellusasiantuntija, henkilöstön hallintoedustaja CSC:n palveluksessa projektipäällikkö- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 2011

Tomasz Malkiewicz on aiemmin työskennellyt tutkijana LPSC Grenoblessa Ranskassa sekä Jyväskylän yliopistossa.

Neuvottelukunta

CSC:n omistajat (70% valtio, 30% suomalaiset korkeakoulut) ovat järjestäneet omistajayhteistyön laatimalla osakassopimuksen ja muodostamalla yhteisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunta edistää omistajien etua, ja sen tärkein tehtävä on laatia yhtiölle omistajastrategia ja valvoa sen toteutumista. Neuvottelukunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtio nimittää siihen viisi jäsentä ja korkeakoulut yhdessä toiset viisi jäsentä. Valtio nimittää myös puheenjohtajan.

CSC:n neuvottelukunta 2023–2024

Jussi-Pekka Moisio
hallintojohtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)

Juho-Antti Jantunen
hallitusneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö (sihteeri)

Erja Heikkinen
Johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Ari Hirvonen
Digijohtaja
Jyväskylän yliopisto

Päivi Husman
Johtaja
Työterveyslaitos

Minna Karvonen
Johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Kati Komulainen
Rehtori
Vaasan ammattikorkeakoulu

Tapio Kujala
Rehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Marja Sarajärvi
Palvelujohtaja
Oulun yliopisto

Soili Vasikainen
Tiedeasiainneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Christa Winqvist
Tietohallintojohtaja
Aalto-yliopisto

Neuvottelukunta voi myös kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallinnointiperiaatteet

Valtion omistamaa erityistehtäväyhtiötä koskevat pääsialliset normit ovat Suomen osakeyhtiölaki (624/2006) sekä laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistusohjauksesta (1368/2007 ja 1315/2016). CSC:n hallinnointia ohjaavat lisäksi valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätös (VNK/2020/48) sekä yhtiöjärjestys ja yhtiön hallituksen määrittelemät periaatteet ja ohjeet. CSC noudattaa listaamattomana yhtiönä soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020).

Palkitseminen

CSC:llä on käytössä tulospalkkiojärjestelmä työsuhteessa oleville. Palkitsemisjärjestelmällä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista, ja myönnetyn palkkion suuruuteen vaikuttavat henkilökohtaisen suorituksen lisäksi ryhmien ja projektien onnistumiset. CSC:n hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan esityksen pohjalta henkilökunnalle maksettavien tulospalkkioiden jakamisesta. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien henkilöiden toteutuvista tulospalkkioista. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavaa eläkejärjestelyä.

Vuonna 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1100€/kk sekä kokouspalkkiota 300€/kokous, varapuheenjohtajalle 800 €/kk sekä kokouspalkkiota 300€/kokous, ja jäsenille 700 €/kk sekä kokouspalkkiota 300€/kokous.