Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Korkeakoulut kehittävät Digivisio 2030 -hankkeessa tulevaisuuden oppimista

Suomalaiset korkeakoulut rakentavat Digivisio 2030 -hankkeessa yhdessä oppimisen tulevaisuutta. Hankkeessa on mukana yhteensä 37 korkeakoulua Suomesta ja ne rakentavat yhteistyöllä kansallisia ratkaisuja.

CSC toimii palveluoperaattorina

Digivisio 2030 -hankkeen avulla pyritään vastaamaan moniin tulevaisuuden kysymyksiin: tarpeeseen nostaa osaamista, jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen ja Suomen kilpailukyvyn sekä osaajapulan aiheuttamiin haasteisiin.

Digivision tavoitteena on, että vuonna 2030 jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen ovat luonteva osa yhteiskuntaa. CSC on valittu Digivision palveluoperaattoriksi ja Digivision hanketoimisto toimii CSC:llä.

CSC:n tavoitteena on olla aktiivinen kumppani ja tukea laadukkaasti korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeelle määrittelemiä tavoitteita.

Digivision määrittelemät tavoitteet

Digivisio mahdollistaa, että oppija voi oppia joustavasti ja sitä kautta kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. ​

Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun opiskelukokemuksen mahdollistajana. ​

Tavoitteena on varmistaa, että korkeakoulutuksen taso nousee ja suomalaisten työllistyminen paranee – niin Suomessa kuin kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Hankkeen eteneminen

Digivisiossa tehdään työtä laajan verkostomaisen työskentelyn avulla, jossa kaikki korkeakoulut ovat mukana ja jonka tavoitteet ne itse määrittelevät. Tuotettavien uusien digitaalisten palveluiden ohjelmistokehitystä tehdään ketterän kehityksen menetelmillä.

Vuoden 2025 aikana pyritään julkaisemaan palvelu, joka tuo korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonnan kaikkien saataville. Tämän avulla jokainen voi löytää itselleen merkityksellisiä oppimisen kokonaisuuksia. Korkeakoulujen hyväksymä hankesuunnitelma ja tiekartta tarjoavat lisätietoa lähivuosien tavoitteista.

Hankkeessa järjestetään runsaasti erilaisia osallistavia työpajoja ja tapahtumia. Digivision toiminnasta myös viestitään aktiivisesti muun muassa hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Hanna Norlund

Hankejohtaja

Hanna Nordlund johtaa Digivisio 2030 -hanketta.

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen

Päällikkö, Viestintä ja osallistaminen

Rauha Kiljunen-Ruotsalainen vastaa Digivisio 2030 -hankkeen viestinnästä, markkinoinnista, brändistä ja osallistamisesta.

Ajankohtaista