Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Tarjoamme palveluita datanhallintaan tutkimuksen kaikissa vaiheissa

Asianmukainen tutkimusdatan hallinta on oleellisen tärkeää tutkimustiedon luotettavuuden, saatavuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Tarjoamme palveluita koko tutkimusprosessin kattavaan datanhallintaan.

Datanhallinnan taitoja ja osaamista

Hyvä datanhallinta on menestyksekkään tutkimuksen perusta ja edellytys. Tuemme tutkimusdatanhallinnan taitoja ja tarjoamme datanhallinnan palveluita tutkijoiden tueksi. Räätälöimme asiakkaillemme datanhallinnan ratkaisuja datan vastuullista hyödyntämistä varten.

Datanhallinnan huolellinen suunnittelu ja toteutus tutkimusprosessin alusta alkaen varmistavat, että tutkimusdata dokumentoidaan, järjestetään ja säilytetään asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten.

Hyvä datanhallinta mahdollistaa mm.

 • datan ymmärrettävyyden ja käytettävyyden
 • datan avaamisen ja jakamisen
 • datan löydettävyyden ja uudelleenkäytön
 • pitkäaikaissaatavuuden
 • tutkimuksen toistettavuuden ja laadunvarmistuksen.

Nykyisin datanhallintasuunnitelma kuuluu tutkimusrahoittajien vaatimuksiin osana tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimuksen vaiheet ja datanhallinnan elinkaari. CSC tarjoaa datanhallinnan ja laskennan palveluita tutkimuksen eri vaiheisiin.

Monipuoliset palvelut erilaisiin tarpeisiin

CSC tuottaa useita palveluita datanhallintaan:

 • Fairdata-palvelukokonaisuus helpottaa tutkimusaineistoista huolehtimista. Fairdatan erilliset mutta saumattomasti yhteentoimivat palvelut mahdollistavat aineistojen säilytyksen, julkaisun, löytämisen ja uudelleenkäytön sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden.
 • Arkaluonteisen datan palvelut mahdollistavat tutkijoille arkaluonteisten aineistojen käytön tutkimuksen kaikissa vaiheissa helposti ja tietoturvallisesti.
 • EUDAT tarjoaa tutkijoille useita palveluita datan tallentamiseen, jakamiseen, varastointiin, käsittelyyn ja löytämiseen. EUDAT on yleiseurooppalainen tutkimusdatainfrastruktuuri, jonka palvelukokonaisuus on saatavilla CSCn kautta.
 • Laskentaympäristömme yhteinen Allas-palvelu tarjoaa ympäristön datan tallentamiseen ja jakamiseen.

Kaikki datakeskuksemme sijaitsevat Suomessa, jolloin data säilyy turvallisesti maamme rajojen sisällä.

Osallistumme merkittäviiin kansainvälisiin projekteihin, joissa kartutamme ja jaamme asiantuntemustamme sekä työskentelemme datanhallinnan käytäntöjen ja työkalujen kehittämiseksi. Olemme mukana seuraavissa datanhallintaa edistävissä projekteissa:

 • European Open Science Cloud (EOSC) on Euroopan komission ja jäsenvaltioiden aloite, jonka tavoitteena on toteuttaa FAIR-periaatteiden mukaisen datan ja siihen liittyvien palvelujen avoin monitieteinen ympäristö, jossa voidaan julkaista, löytää ja käyttää uudelleen dataa, työkaluja ja palveluja tutkimus-, innovaatio- ja koulutustarkoituksiin.
 • Research Data Alliance (RDA) on kansainvälinen organisaatio, joka edistää datan jakamista ja datavetoista tutkimusta.
 • ELIXIR koordinoi ja kehittää eurooppalaisia biotieteiden resursseja, jotta tutkijat voivat helpommin löytää, analysoida ja jakaa dataa.

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

CSC:n Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus tukee ja kehittää tutkimusdatanhallinnan taitoja ja osaamista. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja FAIR-periaatteiden noudattamista, antaa edellytykset riittävälle osaamiselle ja parhaille käytännöille tutkimusdatan hallintaan, uudelleenkäyttöön, jakamiseen ja analysointiin.

Tutkimuksen laadun ja toistettavuuden parantamiseksi Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus:

 • koordinoi, kehittää ja tarjoaa datanhallinnan koulutusta
 • tarjoaa konsultointia ja tukea organisaatioille, datanhallinnan asiantuntijoille ja tutkijoille
 • toimii aktiivisesti sekä kansainvälisissä että kansallisissa projekteissa
 • kerää palautetta CSC:n datapalveluista niiden kehittämiseksi.

Datanhallintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä sähköpostitse servicedesk@csc.fi aihetunnisteena ”datanhallinta”.

Datatukiverkosto on osa Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskusta.

Datatukiverkosto

CSC – Datatukiverkosto tarjoaa tutkimusorganisaatioiden datanhallinnan asiantuntijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja hyödyntää yhteistyön mahdollisuudet verkoston jäsenenä.

Kaikki datanhallintaan liittyvistä uutisista ja koulutusmahdollisuuksista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita verkostoon!

Osallistu verkoston toimintaan:

Lue lisää

FAIR-periaatteet edistävät avoimuutta

Tavoitteemme on edistää avointa tiedettä ja FAIR-periaatteiden noudattamista. 

Akronyymi FAIR muodostuu englannin kielen sanoistafindable, accessible, interoperable ja reusable, mikä tarkoittaa, että FAIR-periaatteet täyttävät tutkimusaineistot (data) ovat  löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivia ja uudelleen käytettävissä. Tavoitteena on, että data on hyvin linkittettyä ja yhteentoimivaa, jolloin sitä on helppo hyödyntää.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Jessica Parland-von Essen

Kehityspäällikkö, Tutkimusdatan hallinta

Jessica Parland-von Essen vastaa FAIR-periaatteiden edistämisestä ja tutkimusdatan hallinnan kyvykkyyden kehittämisestä.

050 3812182

Ajankohtaista