Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Rakennamme tietovirtoja ja tietovarantoja

Kokoamme eri lähteistä tulevia tietovirtoja yhteen ja jaamme tiedon eri toimijoiden käytettäväksi. Helpotamme niin opiskelijoiden, tutkijoiden kuin viranomaistenkin arkea, kun samaa tietoa ei tarvitse kirjata useisiin eri järjestelmiin.

Tiedonkeruusta tiedolla toimimiseen

Keräämme opetus- ja kulttuuriministeriölle luotettavaa ja laadukasta tietoa, jonka avulla ohjataan tiede- ja koulutuspolitiikkaa. Keräämäämme tietoa hyödynnetään toimialan seurannassa ja tilastoinnissa sekä rahoituksen suuntaamisessa. Mahdollistamme muun muassa valmistuneiden opiskelijoiden uraseurannan.

Opetushallitus saa rakentamiemme palvelujen avulla tietoa oman toimintansa tueksi. Välitämme myös koulutuksen järjestäjille tietoa, jota he voivat käyttää oman toimintansa seurantaan ja kehittämiseen. Koko väestön koulutus- ja ammattirakenteeseen liittyviä tietoja käytetään muun muassa koulutustason seuraamiseen sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin.

Pienistä puroista vuolaaksi virraksi

Kokoamme tietoa useista eri lähteistä ja yhdistämme yksittäiset tietovirrat yhteentoimiviksi kokonaisuuksiksi. Tietovirtojen rakentaminen ja laadukkaan tietopohjan tuottaminen edellyttävät meiltä jatkuvaa yhteistyötä lukuisten tiedontuottajien ja tiedon hyödyntäjien kanssa.

Meillä on tekninen kyky rakentaa tietovarantoja ja tietovirtoja sekä ymmärrystä siitä mitä tieto on. Meillä on myös vankkaa osaamista koulutuksen ja tutkimuksen aloilta.

Jalostamme raakadatan käyttökelpoiseksi tiedoksi, tuemme tiedon analysointia, muutamme tiedon yhteismitalliseksi ja jaamme tiedon ymmärrettävässä muodossa käytettäväksi.

 • VIRTA-opintotietopalvelu
  • sisältää tiedot korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista, tutkinnoista, opintosuorituksista ja niiden arvosanoista
  • sisältää myös tiedot ulkomailla suoritetuista vaihto-opinnoista
  • keskeinen merkitys korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisessa
 • Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
  • kokoaa tietoja koko opintopolun varrelta, alkaen varhaiskasvatuksesta ja toisen asteen opinnoista korkeakoulutukseen asti
  • tiedot ovat avoimesti median, päättäjien ja suuren yleisön saatavilla Vipusen tietoja voi hyödyntää myös avoimen rajapinnan avulla
 • Tutkimustietovaranto
  • kokoaa yhteen tiedot tieteen ja innovaatiotoiminnan parissa työskentelevistä asiantuntijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, hankkeista ja rahoituksesta
  • parantaa suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • kaikki tiedot julkaistaan Tiedejatutkimus.fi-sivustolla ja annetaan rajapinnoista tutkimustoimijoiden käyttöön
CSC toimii tiedon keskeisenä välittäjänä, joka kokoaa tiedot yhteen ja välittää tiedot jalostetussa muodossa eteenpäin.
Helpotamme arkea

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen tukee opetushallinnon asiantuntijoita heidän työssään, ja tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi. Medialle Vipunen on luotettava tietolähde ja esimerkiksi opintoihin hakeutuville Vipunen tarjoaa hakukohteiden pisterajatietoja. 

Tutkimustietovaranto vähentää raportointia ja päällekäistä hallintoa yhdistämällä tietovirroin erilliset järjestelmät. Silloin vältytään samojen tietojen toistuvalta kirjaamiselta eri palveluissa:

 • Tutkijat voivat tarkastella avoimia rahoitushakuja ja kertoa omassa profiilissaan asiantuntemuksestaan sekä tutkimustuotoksistaan.
 • Tutkimusrahoittajien työ sujuvoituu, kun rahoitusprosessin eri vaiheissa tarvittavat tiedot ovat saatavilla tutkimustietovarannossa.

Tietovirtamme helpottavat opiskelijoiden arkea monin tavoin. Virta-opintotietopalvelun ja muiden tietovirtojen ansiosta opiskelijat

 • voivat ostaa pääkaupunkiseudulla HLS:n opiskelijahintaisen lipun kännykällä kotisohvaltaan
 • voivat tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen (Oili) ja tenttiä sähköisesti (Exam)
 • saavat oikeuden YTHS:n terveyspalveluihin
 • voivat käyttää langatonta maailmanlaajuista kampusverkkoa (Eduroam)
 • voivat opiskella joustavasti muissa korkeakouluissa ja siirtää suoritustietojaan, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Opintotuen hakeminen on helpompaa, kun Kela tarkistaa opinto-oikeuden ja opintojen edistymisen Virta-palvelusta.Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira tarkistaa Virta-palvelun avulla koulutuksen ja ammattipätevyyden.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Jutta Virolainen

Johtaja, Digitaaliset tietoalustat

Jutta Virolainen vastaa koulutuksen ja julkishallinnon tiedolla johtamisen tuen palveluista.

050 3818416
Henkilökuva.

Jukka Kohtanen

Johtaja, Yhteiset digitaaliset palvelut

Jukka Kohtanen vastaa korkeakouluille toteutettavista digitaalisista palveluista.

Henkilökuva.

Anttoni Lehto

Asiakasratkaisupäällikkö

Anttoni Lehto vastaa CSC:llä palveluintegraattoritoiminnan kehittämisestä ja digitaalisten palveluekosysteemien asiakkuuksista.

050 3424618