Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Arvot, visio ja strategia ohjaavat kaikkea toimintaamme

Arvomme, visiomme ja strategiamme näkyvät kaikessa arjen työssämme ja kaikissa tekemissämme päätöksissä organisaatiomme kaikilla tasoilla.

Arvot kertovat toimintamme periaatteista

Työtämme ohjaavat neljä arvoa: yhdessä, osaamme, välitämme, vastuullisesti.

Tapamme toimia ja toteuttaa näitä arvoja on määritelty Code of Conduct -periaatteissamme, joita jokainen CSC:läinen on sitoutunut noudattamaan.

Yhdessä kohti visiotamme

Visiomme on: yhdessä rakennamme maailmanluokan tutkimus-, oppimis- ja innovaatioympäristöjä. Tähtäämme meille kaikille parempaan, digitaalisuutta hyödyntävään ja kestävään kehitykseen nojautuvaan tulevaisuuteen. Jaamme visiomme omistajiemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa ja kuljemme sitä kohti yhdessä.

Strategiset tavoitteet kiteyttävät erityistehtävämme

CSC:llä on erityistehtävä, jonka olemme saaneet omistajiltamme Suomen valtiolta ja suomalaisilta korkeakouluilta. Omistajastrategiamme kiteyttää erityistehtävämme ja luo perustan yrityksemme strategialle. Neljän strategisen tavoitteemme avulla edistämme tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistumista, synergiaetujen syntymistä ja digitaalisen transformaation etenemistä.

Kilpailuetua tutkimuksen ekosysteemeillä

Kehitämme sekä kansallista että kansainvälistä datanhallinnan ja suurteholaskennan ekosysteemiä, joka vastaa kustannustehokkaasti tutkijoiden tarpeisiin vuoteen 2030 asti ja sitäkin pidemmälle. Yhteiseurooppalainen LUMI-supertietokone ja sen ekosysteemi tarjoavat merkittäviä hyötyjä korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille. CSC tukee omalla toiminnallaan Euroopan kilpailukykyä tarjoamalla laskentaympäristön muun muassa ilmastotutkimukselle ja biotieteille.

Datasta hyötyjä hallitusti

Toteutamme asiakkaillemme räätälöityjä datanhallinnan ratkaisuja sekä kehitämme osaamistamme ja palvelujamme datan vastuulliseen hyödyntämiseen liittyen. Tuotamme ratkaisuja, joiden avulla voi hallinnoida tieteen ja tutkimuksen vapaassa käytössä olevaa avointa dataa, käsitellä turvallisesti arkaluonteista dataa sekä huolehtia datan säilymisestä pitkälle tulevaisuuteen pitkäaikaissaatavuuden palvelujen avulla.

Digitaalisuudella parempaa arkea

Tukemalla digitalisaatiota mahdollistamme sujuvat oppimispolut kaikenikäisille oppijoille. Tuemme koulutuksen ja tieteen digitaalista siirtymää toimittamalla koulutuksen käyttöön yli 40 toimintavarmaa ja turvallista palvelua, jotka edistävät Suomen roolia globaalisti houkuttelevana osaamiskeskittymänä. Olemme luotettu ja lisäarvoa tuottava palveluintegraattori korkeakouluille.

Osaava, palveleva ja vastuullinen CSC

CSC kasvattaa omaa kädenjälkeään edistämällä kolmea yllä mainittua tavoitettaan. Toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys, jotka näkyvät kestävänä arvon tuottona ja vaikuttavuutena.

Katso kuva suuremmassa koossa klikkaamalla sitä.

Lue lisää

Arvomme

  • Yhdessä: Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa parhaiden tulosten saavuttamiseksi, edistämme kansallista yhteistyötä ja innostamme toisiamme.
  • Osaamme: Panostamme osaamisemme ja taitojemme kehittämiseen ja haastamme itseämme olemaan askeleen edellä.
  • Välitämme: Kuuntelemme asiakkaitamme ja annamme asiantuntijuutemme heidän käyttöönsä. Kunnioitamme toisiamme.
  • Vastuullisesti: Vaalimme vastuullisuutta toimimalla avoimesti ja eettisesti, sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin sekä tuottamalla laatua kustannustehokkaasti.