Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Klassinen molekyylidynamiikka (MD) mahdollistaa biomolekulaaristen järjestelmien, kuten proteiinien, atomimittakaavaisen simuloinnin ja on yksi käytetyimmistä menetelmistä CSC:n laskentaympäristössä.

Suosittu MD-sovellus on avoimen lähdekoodin GROMACS-ohjelmistopaketti, joka tunnetaan erityisesti sen tehokkuudesta ​​ja monipuolisuudesta. Vaikka GROMACSilla on ollut erinomainen tuki Nvidia-grafiikkasuorittimille CUDA-ohjelmointimallin kautta pitkään, tuki AMD:n GPUille on kypsynyt vasta äskettäin OpenSYCL-sovelluskehyksen (aiemmin hipSYCL) kehityksen seurauksena, jota GROMACS käyttää GPU-kiihdytyksen mahdollistamiseen AMD-laitteistolla.

Kokemuksemme GROMACSista LUMI-G:ssä osoittavat, että useista sadoista tuhansista ja miljoonista atomeista koostuvat suuret järjestelmät pystyvät skaalautumaan erittäin hyvin kokonaisiin LUMI-G-solmuihin. Alla olevassa kuvassa verrataan GROMACS 2023.1:n suorituskykyä LUMI-G:ssä kansallisen Mahti-supertietokoneen CPU-suorittimiin.

GROMACS 2023.1:n suorituskyky LUMI-G:ssä ja Mahdissa (nanosekuntia päivässä, korkeampi on parempi). Vertailujärjestelmä on n. miljoonan atomin tupakan mosaiikkivirus (STMV). Huomaa, että jokainen LUMIn GPU-solmu sisältää 4 AMD MI250X -grafiikkasuoritinta, joista kukin puolestaan ​​koostuu kahdesta grafiikkalaskentasirusta (GCD).

Tutkittu vertailujärjestelmä on eräs tupakan mosaiikkivirus (STMV), joka koostuu n. miljoonasta atomista. Hyvän skaalautumisen lisäksi yllä olevasta kuvasta näkyy, että jo yksittäinen AMD MI250X grafiikkalaskentasiru (GCD), joka vastaa puolta GPU:ta, ylittää tehokkuudessan yhden Mahdin CPU-solmun (128 ydintä). Tämä havainnollistaa hyvin LUMIn huippuluokan kiihdyttimien suorituskykyä, ja tätä tulisikin pitää viitteellisenä nyrkkisääntönä teho-odotuksista siirrettäessä simulaatioita LUMIin. Toisin sanoen, jos simulaatiosi on paljon hitaampi yhdellä MI250X GCD:llä verrattuna yhteen laskentasolmuun Mahdilla, on luultavasti eräajoskriptisi asetuksissa jotain, mitä voisi parantaa.

Yleinen syy alhaiseen suoritustehoon LUMI-G:ssä on se, että varattuja CPU-ytimiä ei ole sidottu oikeisiin GPU:ihin. LUMI-G:n solmuissa tietyt laskentaytimet on aina kytketty suoraan tiettyyn grafiikkasuorittimeen ja nopean kommunikaation varmistamiseksi tämä linkitys on syytä kertoa myös ajettavalle ohjelmalle. Varmistaaksesi asianmukaisen suorittimen ”sijoittelun”, katso eräajotemplaattimme Docs CSC:ssä!

Nopeus vs. suoritusteho

Edellinen vertailu osoittaa, että keskikokoiset ja varsinkin suuret käyttötapaukset soveltuvat hyvin ajettavaksi LUMI-G:llä. Mutta entä pienemmät, n. 10-100 tuhannen atomin, järjestelmät? Tällaisten simulaatioiden ajaminen yhdellä GCD:llä voi olla kohtuullisen tehokasta, mutta mitä pienemmäksi järjestelmä tulee, sitä huonommin se pystyy hyödyntämään kiihdyttimen koko kapasiteettia, skaalautumisesta puhumattakaan.

Onneksi LUMI-G:n MI250X-grafiikkasuorittimet tukevat useiden MPI-prosessien ajamista yhtä GPU:ta kohden Nvidian GPU:iden MPS-ominaisuuden tavoin. Toisin sanoen, jos pystyt jakamaan MD-käyttötapauksesi useisiin itsenäisiin simulaatioihin, usean pienemmän simulaation ajaminen kullakin GCD:llä nostaa merkittävästi GPU:iden käyttöastetta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat sekä vapaaenergialaskut että rinnakkain ajettavat simulaatiopolut, joissa saman järjestelmän eri tavoin tasapainotettuja kopioita simuloidaan samanaikaisesti tilastollisen otannan kiihdyttämiseksi.

GROMACS:illa on mahdollista ajaa rinnakkaisia simulaatioita kätevästi sisäänrakennetun multidir-ominaisuuden kautta, joka jakaa allokoidut laskentaresurssit tasaisesti kaikkien järjestelmän kopioiden kesken. Käyttämällä kahta LUMI-G-solmua (16 GCD:tä), alla oleva vertailu osoittaa miten simulaatioiden määrän vaihtelu yhtä GCD:tä kohti vaikuttaa yhteenlaskettuun suorituskykyyn.

GROMACS 2023.1:n kokonaissuorituskyky LUMI-G:ssä, kun GPU-resursseja jaetaan monen rinnakkaisen simulaation kesken (nanosekuntia päivässä, korkeampi on parempi). Vertailujärjestelmä on n. 96 000 atomin alkoholidehydrogenaasientsyymi. Kokonaissuorituskyky lasketaan kunkin itsenäisen simulaatiopolun suorituskyvyn summana.

Tutkitun n. 96 000 atomin alkoholidehydrogenaasi (ADH) -entsyymin osalta simulaatioiden määrän lisääminen GCD:tä kohti yhdestä neljään parantaa kokonaissuorituskykyä noin yhdellä mikrosekunnilla/päivä paremman GPU-käytön ansiosta. Vaikka tätä kyseistä esimerkkiä ajettiin ainoastaan kahdella GPU-solmulla, voidaan käyttötapaus helposti skaalata mielivaltaiseen määrään solmuja, koska simulaatiot ovat täysin riippumattomia toisistaan.

Esimerkiksi kokonaissuorituskyky 100 mikrosekuntia/päivä voitaisiin saavuttaa käyttämällä 42 LUMI-G-solmua, mikä on alle 2 % GPU-osion kokonaiskapasiteetista. Samanlaisen suorituskyvyn saavuttaminen Mahdissa ajamalla yksi simulaatio 32 CPU-ydintä kohden vaatisi noin 560 solmun resurssiallokaation, joka vastaa 40 % koko Mahdista. Tämä on konkreettinen osoitus LUMI-supertietokoneen ennennäkemättömästä laskentakapasiteetista!

Pääviestit:

  • Useimmat järjestelmät toimivat hyvin yhdellä GCD:llä, suorituskyky on yleensä parempi kuin yhdellä 128 ytimen CPU-solmulla
  • Suuret järjestelmät (useita 100 000 – 1 M atomia) skaalautuvat todennäköisesti useisiin GPU:ihin (huomioi oikea linkitys suorittimien ja GPU:iden välillä)
  • GPU-käyttöä voidaan tehostaa pienissä järjestelmissä (alle 100 000 atomia) jakamalla GPU:t useiden itsenäisten simulaatioiden kesken (multidir-toiminto)
  • Älä epäröi ottaa yhteyttä CSC Service Deskiin (servicedesk@csc.fi), jos tarvitset apua simulaatioidesi siirtämisessä LUMIin!

Lue lisää:

Rasmus Kronberg
Kirjoittaja työskentelee CSC:n tiedealatuessa laskennallisen kemian asiantuntijana.