Online

Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan: Askelmerkkejä kuvailun fasilitointiin

Tutkijoiden tulee tuottaa tutkimusaineistoa kuvailevaa ja tutkimusprosessia dokumentoivaa metatietoa jatkuvasti projektin eri vaiheissa. Eri tieteenaloilla on erilaisia aineiston kuvailukäytäntöjä ja useita eri julkaisualustoja. Aineistojen kuvailu ja julkaiseminen vaatii tieteenalakohtaista osaamista. Miten tutkijoita voisi tukea kuvailutyössä? Tämän virtuaalisen työpajan tarkoituksena on kehittää konsepteja ja prosessia, jonka avulla tutkimusorganisaatioiden tukihenkilöt voisivat tuottaa kuvailuohjeita tutkijoiden käyttöön. Työpaja on jatkoa 11.5.2023 klo 10:00-12:00 järjestettävään ”Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan, käytännön kokemuksia” -tilaisuuteen.

Aikataulu:

10:00 – 10:45 Anna Salmi: Kuvailun käytäntöjä Jyväskylän yliopistossa

10:45 – 11:00 Työpajaosuuden tehtävänanto & pienryhmiin jakautuminen

11:00 – 11:30 Työpaja-osuus pienryhmissä

11:30 – 11:55 Yhteistyöstö

11:55 – 12:00 Kiitokset!

Kohdeyleisö: tutkimusorganisaatioiden datatukihenkilöstö sekä korkeakoulujen kirjastohenkilökunta

kieli: suomi

Työpaja järjestetään yhteistyössä CSC:n, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Lisätietoja: paivi.rauste@csc.fisiiri.fuchs@csc.fi