Online

Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan, käytännön kokemuksia

Tutkimusaineistoa kuvailevaa ja tutkimusprosessia dokumentoivaa metatietoa tulee tuottaa jatkuvasti projektin eri vaiheissa, jotta aineisto on ymmärrettävää ja tutkimusprosessi toistettavissa/verifioitavissa. Aineisto tulee julkaista luotettavalla alustalla riittävien metatietojen kanssa, jotta se on löydettävissä ja uudelleenkäytettävissä. Eri tieteenaloilla on erilaisia aineiston kuvailukäytäntöjä ja useita eri julkaisualustoja. Aineistojen kuvailu ja julkaiseminen vaatii tieteenalakohtaista osaamista.

CSC, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto järjestävät yhteistyössä virtuaalisen työpajan, jossa eri alojen tutkijat kertovat miten he dokumentoivat ja kuvailevat tutkimusaineistojaan ja tutkimusprosessiaan. Selvitämme myös, miksi kuvailuasiat koetaan välillä vaikeiksi, ja keskustelemme mitä tukea kuvailuasioihin voisi tarvita ja olla saatavilla ja miten prosesseja voisi kehittää. Jos aihepiiri kiinnostaa, järjestämme lisäksi toisen tapahtuman 30.5. klo 10:00-12:00 ”Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan: Askelmerkkejä kuvailun fasilitointiin”, jossa pureudumme miten tutkimusorganisaatioiden tukihenkilöt voisivat tuottaa kuvailuohjeita tutkijoiden käyttöön.

Alustava ohjelma:

10:00 – 10:10 Tervetuloa

10:10 – 11:40 Tutkijoiden puheenvuorot (mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle jokaisen puheenvuoron jälkeen)

  • Anu Lahtinen ja Ville-Pekka Kääriäinen – HY, Historia
  • Pauli Miettinen UEF, Datatiede
  • Heli Hyytiäinen HY, Eläinlääketiede

11:40 – 12:00 Loppukeskustelu

Kohdeyleisö: tutkimusorganisaatioiden datatukihenkilöstö, korkeakoulujen kirjastohenkilökunta sekä tutkijat

Kieli: suomi

Lisätietoja: paivi.rauste@csc.fisiiri.fuchs@csc.fi