Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Tiivistetysti CSC suosittelee seuraavien näkökohtien huomioimista IEA-ehdotuksen jatkokäsittelyssä:

  1. IEA:n luomien velvoitteiden on oltava oikeasuhtaisia, jotta ne eivät synnytä tarpeetonta hallinnollista taakka varsinkaan aloilla, joilla on jo vahvat yhteentoimivuutta ohjaavat rakenteet.
  2. Yhteentoimiva Eurooppa -lautakunnan (Interoperable Europe Board, IEB) mandaatin on oltava riittävän laaja kattaakseen kaikki neljä yhteentoimivuuden kerrosta.
  3. Aiheen laajuus ja monitahoisuus edellyttää, että EIB saa työhönsä syötettä laajalta joukolta asiantuntijoita. Tämä on huomioitava EIB:n työn tueksi perustettavien työryhmien määrässä ja kokoonpanossa.
  4. IEA:n on varmistettava, että yhteentoimivuusratkaisujen kehittäjät eivät joudu jakamaan sellaisia tietoja, joiden julkaiseminen voi muodostaa turvallisuusriskin, eli esimerkiksi palvelimien tai muiden tuotantoympäristöjen konfiguraatioita.
  5. On tärkeää hyödyntää täysimääräisesti jo tehty työ ja sekä eurooppalaiset ja kansalliset rakenteet, samoin kuin erityisesti tutkimussektorilla toimivien kansainvälisten organisaatioiden kehittämät ratkaisut.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf) (englanniksi).