Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Kannanotoissa CSC:n lähtökohtana on, että huipputason tutkimuksella, innovaatioilla ja osaamisella Horisontti Eurooppa hyödyttää suuresti Euroopan avointa strategista autonomiaa ja muutoksen- ja kriisinkestävyyttä. Tämän potentiaalin maksimoimiseksi on tärkeää kehittää tutkimusinfrastruktuureja yhteentoimivina ekosysteemeinä keskittyen etenkin datanhallinnan ja edistyneiden teknologioiden kyvykkyyksiin. Digitaaliset infrastruktuurit ja data ovat Euroopalle keskeisiä menestystekijöitä, kuten huomattiin koronaviruspandemian kaltaisen globaalin kriisin hoidossa: rokotusten kehittäminen ei olisi ollut niin nopeaa ilman tehokkaita tutkimusinfrastruktuureja. Tällaisten kyvykkyyksien on erotuttava Horisontti Euroopan strategisessa suunnitelmassa 2025 – 27. Ohjelmassa tulee lisäksi huomata, että nykyisellä dataintensiivisen tutkimuksen aikakaudella data on strateginen hyödyke ja että arvokkain datamme, kuten terveysdata, tulee säilyttää eurooppalaisessa omistuksessa. Kestävä rahoituspohja julkisomisteisille datainfrastruktuureille tulee siis turvata.

Euroopan tutkimusinfrastruktuurien kestävyyden ja jatkuvuuden vuoksi työtä on jatkettava jo toimivien infrastruktuurien pohjalta tukeutuen vakaisiin ja ennustettaviin rahoitusmalleihin, joissa huomioidaan tutkimusinfrastruktuurien koko elinkaaren aikaiset tarpeet. Horisontti Euroopan tulee lisäksi olla väline, jolla vahvistetaan globaalia tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemiä strategisessa yhteistyössä, samanmielisten toimijoiden kanssa.

Kannanotoissa alleviivataan, että Horisontti Euroopan seuraavassa strategisessa suunnitelmassa osaamisen kehittämisen täytyy olla keskeisemmässä osassa. Eurooppalaisen osaamisen järjestelmällistä vahvistamista ei tule tehdä erillään tutkimusinfrastuktuuriekosysteemin ja uuden sukupolven kyvykkyyksien kehittämisestä, vaan kiintenä osana niitä – ja viime kädessä siis Euroopan kilpailukyvyn ja resilienssin rakentamista.

Muita suosituksia tutkimusinfrastruktuureille (Pilari 1)

Horisontti Eurooppa voi ratkaisevasti edistää tutkimusinfrastruktuurien hiilijalanjäljen pienentämistä asettamalla kattavat ilmastokriteerit ja vaikuttavat mittarit sekä saattamalla täysimääräisen, tutkimusinfrastruktuurien elinkaaren mittaisen ilmastovaikutusten arvioinnin kiinteäksi osaksi ohjelmaa.
Datan FAIR-periaatteiden, avoimen tieteen ja yhteentoimivuuden kaikilla tasoilla (ks. European Interoperability Framework) tulee säilyä Horisontti Euroopan ytimessä.
Horisontti Euroopan tulee edistää datanhallinnan, suurteholaskennan sekä tekoälyn ja kvantin kaltaisten uusien teknologioiden läheistä ja yhtenevää kehitystä. Sen täytyy myös tukea yhteisten palveluiden kehittämistä EOSC:n (European Open Science Cloud) sekä suurteholaskennan EuroHPC-yhteisyrityksen välille, jotta digitaalisten tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemeistä saadaan kaikki hyödyt irti.

Muita suosituksia terveysklusterille (Pilari 2)

Horisontti Euroopan tulee tukea terveysdatan toissijaista käyttöä varmistaen sen laadun, uudelleenkäytettävyyden ja yhteentoimivuuden terveydenhuollon sekä tutkimuksen ja innovoinnin välillä kaikissa jäsenmaissa.
Erilaisten datatyyppien sujuva sisällyttäminen ja tutkimukselle tärkeiden aineistojen järjestäminen eurooppalaisessa terveysdata-avaruudessa tulee huomioida.
Tukea tarvitaan hajautettujen datan saavutettavuusratkaisujen sekä turvallisten käyttöympäristöjen kehittämiseen, jotta voidaan edistää eurooppalaiset määräykset ja yksityisyydensuojavaatimukset täyttävää tutkimusta esim. geenitutkimuksen alalla.
Horisontti Euroopan tulee painottaa data-altruismin edistämistä käytännössä esim. kartoittamalla mahdollistavia teknologioita.

Lue tutkimusinfrastruktuurien lausunto kokonaisuudessaan (pdf) (englanniksi).

Lue terveysklusterin lausunto kokonaisuudessaan (pdf) (englanniksi).