Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Tutkimuksen muuttuessa yhä dataintensiivisemmäksi tarvitaan kehittyneitä ja turvallisia verkkoinfrastruktuureja yhdistämään tutkijoita, dataa ja laskentaresursseja maailmanlaajuisesti. Tulevan digitaalisten verkkojen lain (Digital Network Act) on edistettävä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä oltava linjassa muiden asiaan liittyvien TKI- ja datapolitiikkasäännösten kanssa.

CSC uskoo, että yhteyksiä, pilvipalveluita, suurteholaskentaa, kvanttilaskentaa, tekoälyä ja datanhallintaa on kehitettävä yhtenä kokonaisuutena, jotta dataa voidaan analysoida ja uudelleenkäyttää kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivimmassa ympäristössä. Datakeskukset puuttuvat valkoisen kirjan pilari I:ssä kuvatusta ekosysteemistä, jota tarvitaan integroitujen yhteys- ja yhteislaskentainfrastruktuurien kehittämiseen. Keskitetty laskenta asialle omistetuissa datakeskuksissa tarjoaa kuitenkin merkittäviä etuja esimerkiksi kestävyyden suhteen tehokkaamman jäähdytyksen ja lämmön uudelleenkäyttömahdollisuuksien ansiosta. Enemmän painoarvoa tulisi myös antaa osaamisen ja taitojen kehittämistoimenpiteille, jotta yhteysinfrastruktuuria voidaan kehittää menestyksekkäästi.

CSC yhtyy näkemykseen olemassa olevien rahoitusohjelmien synergioiden hyödyntämisen tärkeydestä ja suosittelee olemassa olevien IPCEI-projektien hyödyntämistä sekä yhteistyötä asiaankuuluvien laskenta- ja datainfrastruktuurien, kuten EuroHPC-yhteisyrityksen ja yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien (ml. EOSC) kanssa.

Vaikka on tärkeää vahvistaa kestävyyttä, teollista kilpailukykyä ja taloudellista turvallisuutta, CSC katsoo, että muita toimenpiteitä tulisi priorisoida televiestintädirektiivin soveltamisalan laajentamisen sijaan. CSC ehdottaa myös, että verkkojen kestävyyttä koskevat vaatimukset saatetaan linjaan muille digitaalisen ekosysteemin osille asetettujen tai suunniteltujen vaatimusten kanssa, ml. datakeskusten kestävyysluokitusjärjestelmä. EU:n tulisi harkita kattavan ilmasto- ja ympäristöstrategian kehittämistä ICT-sektorille, ottaen mallia Suomen vuonna 2021 hyväksymästä strategiasta.

Turvalliset merenalaiset kaapeli-infrastruktuurit ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n resilienssille, ja CSC tukee Euroopan etua koskevien kaapelihankkeiden (’CPEI’) listan laatimista strategisten ongelmakohtien paikkaamiseksi ja uusien yhteyksien luomiseksi sekä hallinnon ja rahoituskoordinaation parantamiseksi koko EU:ssa. CPEI-hankkeissa toteutuvia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia varten tulisi kehittää parhaiden käytäntöjen oikeudellinen rakenne.

Erinomainen esimerkki strategisesti tärkeistä uusista yhteyksistä esitellään Polar Connect Vision 2030 -raportissa, jossa korostetaan arktisten yhteyksien merkitystä ja potentiaalia. Euroopan yhdistäminen Itä-Aasiaan merenalaisilla kaapeleilla Jäämeren kautta lisää maailmanlaajuisen digitaalisen infrastruktuurin kapasiteettia, välttää ruuhkautumista nykyisillä reiteillä ja parantaa Euroopan digitaalista suvereniteettia ja kestävyyttä nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Lisäksi se tarjoaa lukuisia etuja tutkimus- ja koulutusyhteisölle kaikkialla Euroopassa parantaessaan edellytyksiä tieteelliseen yhteistyöhön samanmielisten Aasian maiden kanssa.

Lue koko lausunto täältä (pdf) (englanniksi)