Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Eurooppalaisten suurteholaskennan ja datan hyödyntämisen kyvykkyyksien vahvistamisen tulee olla keskeinen painopiste EU:n seuraavalla vaalikaudella. Tavoitteena tulee olla luoda ekosysteemejä, joissa datan, suurteho- ja kvanttilaskennan ja tekoälyn infrastruktuureja sekä niihin liittyvää osaamista kehitetään yhtenä kokonaisuutena panostaen tasapainoisesti ekosysteemin eri osiin. Osaaminen on keskeinen onnistumisen edellytys, ja sitä tulee kehittää paitsi koulutusjärjestelmän puitteissa kaikilla aloilla ja tasoilla, myös työelämän puolella.

On hienoa, että Suomi on päättänyt olla mukana kilpailussa seuraavan sukupolven yhteiseurooppalaisten supertietokoneiden isännöinnistä. Suomen menestymistä tässä kilpailussa tulee nyt aktiivisesti edistää myös EU-tasolla. Suomen tulee lisätä panostuksiaan myös muun EU-rahoituksen kotiuttamiseen. EU:n vuoden 2027 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa on huolehdittava siitä, että Horisontti Eurooppa -ohjelmaa seuraavan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan puiteohjelman rahoitus nousee riittävän kunnianhimoiselle tasolle, ja että rahoitusta ohjautuu tasapainoisesti digitaalisen ekosysteemin eri osien, mukaan lukien osaamisen, kehittämiseen.

EU:n tulee laatia Suomen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa vastaava strategia, jotta digitalisaation ilmastovaikutukset tulisivat huomioiduiksi kaikessa relevantissa EU-lainsäädännössä ja -rahoitusohjelmissa. Kaikkea olemassa olevaa ja tulevaa sääntelyä tulee tarkastella kriittisesti tavoitteena varmistaa, että se muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka pyrkii ennemmin mahdollistamaan kuin rajoittamaan digitalisaatiota, teknologista kehitystä ja datan hyödyntämistä. Erityisen tärkeää on purkaa datan hyödyntämistä vaikeuttavia lainsäädännöllisiä esteitä esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa yhtenäistämällä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (PDF)