Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Arviomuistiossa esitetty visio on siis kannatettava, mutta on huomioitava, että on kyse merkittävästä muutoksesta, joka edellyttää laaja-alaista oikeudellista arviota sekä asianmukaista muutosjohtamista ja resursointia. Uuden sääntelyn tarvetta on arvioitava sekä itse digitaaliseen identiteettiin että sen tallennusvälineiksi kaavailtujen digitaalisten lompakoiden markkinaan liittyen. Lisäksi ehdotettu ratkaisu on sovitettava yhteen olemassa olevan sääntelyn kanssa, mikä saattaa osoittautua vaikeaksi erityisesti tietosuojalainsäädännön osalta.

CSC pitää toimivana ajatusta digitaalisen identiteetin ja sen käyttämisen välineen erottamisesta toisistaan, mutta muistuttaa, että tässä mallissa syntyvä digitaalisten lompakoiden markkina edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja selkeää työnjakoa. Lisäksi on tärkeää varmistaa eri toimijoiden tuottamien ratkaisujen keskinäinen yhteentoimivuus.

CSC kiinnittää huomiota myös siihen, että samalla kun ehdotettu ratkaisu lisää ihmisten tiedollista itsemääräämisoikeutta, se lisää myös heidän vastuutaan omien henkilötietojensa jakamisesta ja saattaa aiheuttaa heille myös lisäkustannuksia, kun heistä käytännössä tulee sähköisen tunnistamisen markkinan ainoa laskutuskohde. Nämä näkökohdat on huomioitava uudistusta suunniteltaessa ja siitä viestittäessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf)